YAHUDİ
YERALTI ÖRGÜTLERİ

Bazı Yahudiler, kaçmayı veya Naziler’den saklanmayı başarabildiler. Bazıları, ormanlarda saklanarak, ormanlardan  Almanlar’a karşı savaşan gerillalar olan , ‘partizan’ hareketini oluşturdular. Alman kuvvetleri sonsuz değildi ve herkesi dışarı çıkartmak için ormanların içine de dalamıyorlardı. Bazı bölgeleri kontrol edemiyorlardı.

Yahudi yeraltı direniş örgütünün en büyük sıkıntısı, diğer milliyetçi gruplar gibi, Müttefiklerin desteğini almıyor olmasıydı. Bu gruplar, para, silah ve erzak yardımı alıyorlardı. Buna ek olarak, Yahudiler sadece Almanlar’la değil, yerel halkla da savaşıyordu. Karşılarına çıkan her Alman’ı ve her Yahudiyi öldürmeye yemin etmiş vahşi çeteler de vardı. Yahudi direnişçileri ise, her iki tarafla mücedele ediyorlardı.