VARŞOVA GETOSU AYAKLANMASI

Varşova getosu’nda 450,000 kişi vardı. Ocak 1943’te bu sayı aşağı yukarı 37,000 ‘e inmişti. Geri kalanlar ya çalışma kamplarına ya da ölüm kamplarına gönderilmişlerdi bile. Almanlar’ın getoyu yokedip , içini temizliyecekleri dedikoduları yayılıyordu. Yarı aç, hastalıktan bitkin geto halkı mücadele etmeye karar verdi.  

Aslında bunun için hazırlanıyorlardı ve, 631 hava saldırı sığınağı yapmak için  Almanlar’ı ikna etmişlerdi. Bombalamalar 

sürekli devam etmekteydi. Almanlar’ın da ,çalışmaları için tüm bu esir işçilere ihtiyaçları olduğundan onları Müttefiklerin hava saldırılarından korumaları gerekiyordu. Bu nedenle getodakilerin bu sığınakları yapmalarına ikna olmuşlardı. Şimdi ise, insanlar bu sığınakları Almanlar’la savaşmak için kullanacaklardı.

Almanlar, getoyu boşaltmak için geldiklerinde ve mucadeleyle karşılaştıklarında çok şaşırdılar.

Aralarında çocukların da bulunduğu 1000 kadar savaşan kiş vardı önlerinde. Nazi silahlarına karşı tüfek ve Molotov Kokteyli kullanıyorlardı , Almanlar’ı başarıyla geri püskürttüler. 

 

Bu kısa süreli bir zaferdi. Almanlar, kısa bir süre sonra geri döndüler. Bu sefer, güçlü bir silah gücüyle gelmişlerdi. Teker teker herşeyi yıkarak , tüm binaları yoketmeye başladılar. Bir gün sonra da hastaneye girdiler, herkesi yataklarında vurup orayı ateşe verdiler. Aşama aşama , tüm getoyu yerle bir ettiler.

Naziler, hava saldırı sığınaklarına ulaştıklarında, içerdeki herkesi gazla boğdular. Bazı kaçaklar kanalizasyon kanallarına kaçınca, Naziler su seviyesini yükselttiler.  

3 hafta içinde asıl savaş sona ermişti.

Kalan Yahudiler’in çoğu ele geçirilmişti , fakat yıkılmış binaları yokederek ayaklanmanın tamamen sona ermesi aylar aldı.

Varşova Getosu ayaklanması çok başarılı olmasa da , Alman işgali altındaki Avrupa’da , Naziler’e karşı yapılmış ilk organize ayaklanma olmuştu. Ve bundan sonra da, bazı kamplarda ve birçok yerde, Yahudiler, direnişte bulundular. 

Varşova Getosu, hayatı için direniş gösterdiği sıralarda, dünyda başka bir konferans düzenleniyordu. Bermuda’da toplanıldı ve yine, yardım için hiçbirşey yapılmadı.