ALMANYA’NIN YAYILMASI

Ve sonra bir sonraki adım geldi. Daha fazla yere ihtiyacı olan 65 milyon Alman vardı.

‘ Lebensraum’ yani , yaşama alanı elde etmek için yayılmayı vazgeçilmez bir hak olarak görüyorlardı. Hitler, gözünü doğuya dikmişti. Polonya, Rusya, vs..gibi ülkeler, hem geniş, hem de sadece ‘aşağı’ insanların yaşadığı ülkelerdi.

Hitler, dünya milletlerinin  ,Almanya’yla 1. Dünya Savaşı’ndaki gibi savaşmayacaklarını düşünüyordu. Daha yumuşak ve tedbirli adımlarla ilerleyeceklerini tahmin etmişti ve haklıydı da. Diğerleri savaşmadılar.

Saar Basin, Avrupa’nın en zengin kömür yataklarının bulunduğu bir bölgeydi. Milletler Cemiyeti kararıyla imzalanan Versaille Anlaşması sonucu , Almanya’nın elinden alınmış , kömür Fransa’ya verilmeye başlanmıştı.Ocak 1933 ‘te, Almanya , Versaille kararlarını bozarak Saar Basin’i geri aldı, Rhineland’i yeniden silahlandırdı .Mart 1938’de  Avusturya’ya girdi ve 1 ay sonra, % 99:7 oy çokluğuyla Avusturya, Almanya ile birleşme kararı aldı.

Bir sonraki adım ise Çekoslovakya’nın Almanca konuşulan güney bölgesi Sudentenland idi. Hitler, arada birçok Almanın yaşadığını öne sürerek Sudentenland’i istediğini söyledi. Fakat bir problem vardı: Çekoslovakya, işgal edilseydi, İngiltere ve Fransa, buna karşılık gösterecekti.

Eylül 1938’de , İngiltere, Fransa ve İtalya , Hitler’in isteğini değerlendirmek üzere toplandılar ve  Hitler’in oradan ileriye gitmemesi koşuluyla, Sudentebland’i kendi ülkesine katmasını kabul ettiler. Neville Chamberlain, kardeşine yazdığı mektupta Hitler’den şöyle bahsediyordu: “ Burada, benim tamamiyle güvenebileceğim gerçek bir devlet adamı var ..” İngiltere ve Fransa, Çekoslovakya ile yaptıkları anlaşmayı dikkate almamıştı. Hitler de Sudenstanland’i ilhak etti.

Fakat, Hitler, gidip, Çekoslovakya’nın geri kalan kısmını da ele geçirince problemler ortaya çıkmaya başaldı. Mart 1939’da Hitler, Prag’ı işgal etti ve Çekoslovakya teslim olmuştu. Batı müttefikleri sessizdi.

Birdenbire, herkes, Avrupa’da 25 yıl sonra  2. kez ışıkların söneceğini farketti .  2. Dünya Savaşı’nn arifesiydi yaşadıkları..