NAZİLER’İN YÜKSELİŞİ

Giderek güç kazanan ve popüler olan partilerden biri de, ne tam anlamıyla milliyetçi, ne de sosyalist olan Alman Nasyonel Sosyalist işiçi Partisi idi. Hitler, partiye katıldıktan sonra, partiyi , güçlü bir amaç etrafında topladı- Münih’i ele geçireceklerdi, ve Münih’den sonra da geri kalan tüm Almanya’yı. Amaçları, Almanya’nın ‘gerçek ‘ değerlerine ve ‘gerçek ‘ geleneklerine yeniden kavuşmasıydı.

‘Birahane Ayaklanması’ Münih’i ve iktidarı ele geçirmek  için yaptıkları bir atılımdı fakat bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış ,16 Nazi  ve 3 polisin ölümüne sebep olmuştu..Olay sonucunda, Hitler hapse atıldı fakat hapis zamanında, Hitler sadece fikirlerini geliştirmekle kalmayıp , partinin güç kazanmasını da sağladı .  Bu yaklaşık 1, 5 sene kadar sürdü ve bu sırada yargılanma sürecini , Hitler, inanılmaz bir propaganda ve reklam amacıyla kullandı . Genel olarak ‘ dünyayı yünettiğim zaman neler yapacağım ?’  sorusunu cevaplayan. ünlü kitabı      ‘ Mein Kampf’ ( Kavgam ) ‘i da bu sırada yazdı . Kitabı, Almanya’da en çok satan kitap oldu ve bu da Hitler’i bağımsız olarak varlıklı ve milyoner yaptı.

Alman politikasında, Nazi Partisi hiçbirzaman hükümette çoğunluk sağlamamıştı. 1920’lerde % 2- %3 oy oranına sahipti ve hiç daha fazlasını da alamamıştı. Daha sonra 1929’da tarih, dünya ekonomik bunalımıyla karıştı.. Almanya’daki durum ‘ kötü’den ‘felaket’ boyutlarına ulaştı. Ülke büyük bir kaos içindeydi. Her gece sokaklar , yiyecek yüzünden çıkan karışıklıklara ve çatışmalara sahne oluyodu. Almanya Başkanı Von Hindenbugr ‘tu. Kendisi,  1 Dünya Savaşı ‘nda generaldi ve herkesin sevdiği bir savaş kahramanıydı. Fakat artık yaşlanıyordu ve hafızası da gittikçe zayıflamıştı.

Ordu, sanayiciler, ve diğerleri, aralarına özel bir işbirliği yapmak için  Von Hinderburg’a baskı yapıyorlardı. Bir seçim olmuştu ve kimse yeterli çoğunluğu elde edememişti. Kimse hükümet kuramamıştı. Kendi özel yetkisiyle, başkan parlamentoyu feshedip bir başbakan atayabilirdi. Bu başbakanın görevi Almanya’yı yeni seçimlere hazırlamak olacaktı. Ordunun ve sanayi sektörünün baskıları sonucu  Von Hindenburg, Hitler’i bu göreve atadı. ‘ Güçlü ‘ kesim, Hitler’in biraz garip olduğunu fakat onu kendi çıkarları için kullanabileceklerini düşünüyorlardı. Bu da , kendi lehlerine bir çoğunluğun oluşmasını sağlayacaktı. Fakat, Hitler, göreve gelir gelmez, onun kimseyi dinlemeyeceği ortaya çıktı. Bu sanki bir tilkiyi , tavukların bekçiliğini yapması için kümese sokmak gibi birşeydi. Hitler, içeri girmiş, ve başbakan olmuştıu. Ve kümese giren bir tilkinin yapacağını yapmaya başladı: Yani tavukları yoketmeye .