DÜNYANIN YARATILIŞI'NDAN BABİL KULESİ'NE

 • İlk Yedi Gün
 • Eden Bahçesi
 • Yılan
 • Kayın ve Evel
 • Noah ve Gemisi
 • Tufan
 • Tufan Sona Erer 
 • Gökkuşağı
 • Babil Kulesi
 
   

 AVRAAM'DAN  YAAKOV'A

 • Avram'ın Sözü
 • Avram ve Lot
 • Yişmael ve Sünnet
 • Yitshak'ın Doğuşunun Müjdelenmesi
 • Avraam ve Allah
 • Lot'un Karısı
 • Yitshak'ın Doğuşu
 • Agar ve Yişmael
 • Yitshak'ın Kurban Edilmesi
 • Sara'nın Ölümü
 • Rifka Kuyu Başında
 • Hizmetkar Rifka'nın Evinde
 • Yitshak ve Rifka
 • İkizler-Esav ve Yaakov
 • Aldatmaca
 
   

 YAAKOV'UN YOLCULUĞUN'DAN KARDEŞLERİN BULUŞMASI'NA

 • Yaakov Gider
 • Yaakov'un Rüyası
 • Rahel
 • Düğün
 • Yaakov Haran'dan Kaçar
 • Yaakov Takip Edilir
 • Yaakov'dan Esva'a Hediyeler
 • Yaakov ve Esav'ın Buluşması
   

 YOSEF VE KARDEŞLERİ'NDEN  YOSEF'İN HAPSİ'NE

 • Yosef ve Kardeşleri
 • Yosef Mısır'da
 • Şarapçı ve Ekmekçi
 • Paro'nun Dünyası
 • Yedi Senelik Bolluk
 • Yosef'in Kardeşleri Mısır'a Gider
 • Kardeşler Kenaan'a Döner
 • Yaakov Binyamin'i Yollar
 • Binyamin ve Yosef
 • Gümüş Bardak
 • Yuda Binyamin İçin Yalvarır
 
   

 YAAKOV'UN MISIR'A GİDİŞİ'NDEN PEYGAMBERLİĞİ'NE

 • Yaakov Mısır'A Gider
 • Yaakov Paro'yla Tanışır
 • Yaakov'un Peygamberliği
 
   

 MOŞE'NİN DOĞUMU'NDAN  ALLAH'IN MOŞE'YE KONUŞMASI'NA

 • Moşe'nin Doğumu
 • Paro'nun Kızı Moşe'yi Bulur
 • Moşe Kuyuda
 • Allah Moşe'ye Konuşur
   

 MOŞE'NİN MISIR'A DÖNÜŞÜ'NDEN SİHİRLİ ASALAR'A

 • Moşe Mısır'a Geri Döner
 • Zalim Paro
 • Allah Sözünü Yineler
 • Sihirli Asalar 
   

 ON BELA

 • Bir : Nehir Üüzerindeki Bela
 • İki : Kurbağa Belası
 • Üç : Bit Belası
 • Dört : At Sinekleri Belası 
 • Beş : Hayvanların Telef Olması
 • Altı : Çıban Belası
 • Yedi : Dolu Belası
 • Sekiz : Çekirge Belası
 • Dokuz : Karanlık Belası 
 • On : İlk Doğan Eerkek Çocukların Ölmesi
   

 PESAH ZAMANI'NDAN  MİRYAM'IN ŞARKISI'NA

 • Pesah Zamanı
 • Moşe Kızıl Denizi Geçer
 • Miryam'in Şarkısı
 
   

 ÇÖLDEKİ SULAR VE MAN

 • Acı ve Tatlı Sular
 • İnsanlar Man Bulur
 • Şabat
 • Kayadaki Su
   

 AMELEK'LE SAVAŞTAN MOŞE'NİN  SİNAY  DAĞI'NA ÇIKIŞINA

 • Amelek'le Savaş
 • Yitro ve Moşe
 • Moşe Sinay Dağı'nda 

 

   

 ALLAH'IN MELEĞİ'NDEN YENİLENEN SÖZ'ÜN SONUNA

 • Allah'ın Meleği
 • Allah'ın On Emri İçinde Bulundurduğu Dolabı: Aaron Aberit
 • Altın Buzağı
 • Altın Buzağının Sonu 
 • Yenilenen Söz
 
   

 İSRAEL PRENSLERİ'NDEN ON İKİ CASUS'UN SONUNA

 • İsrael Prensleri
 • Muhteşem Bulut
 • Gümüş Trompetler
 • Miryam'ın Cezası
 • Oniki Casus
 
   

 YEOŞUA  VE KALEV KONUŞUR'DAN AARON ÖLÜMÜNE

 • Yeoşuna ve Kalev Konuşur
 • Ayaklanma
 • Oniki Asa
 • Su ve Kaya
 • Edom Kralı
 • Aaaron Ölür
   

 TUNÇ YILAN'DAN KRAL BİLAM'IN PEYGAMBERLİĞİ'NE

 • Tunç Yılan
 • Kuyu Şarkısı
 • Amoriler
 • Başan Kralı
 • Balak Kralı Haberci Yollar
 • Melek Kral Bilam'ın Yolunu Keser
 • Melek ve Kral Bilam
 • Kral Bilam'ın Peygamberliği
   

 MİRAS KANUNU'NDAN MOŞE KENAAN'I GÖRMESİNE

 • Miras Kanunu
 • Varisin Evliliği
 • Moşe'nin Şarkısı
 • Moşe Kenaan'ı Görür
   

 YEOŞUA

 ALLAH'IN YEOŞUA'YA SÖZLERİ'NDEN RAHAV'IN KURTULUŞU'NA

 • Allah'ın Yeoşu'ya Sözleri
 • İki Casus ve Rahav
 • Casuslar Kaçar
 • Casuslar Döner
 • Ürdün Sularının Yıkılması
 • Allah'ın Reisi
 • Yeriho Duvarları Yıkılır
 • Rahav'ın Kurtuluşu
   

 BEŞ KRAL'DAN YEOŞUA'NIN BİLGE SÖZLERİ'NE

 • Beş Kral
 • Güneş ve Ay 
 • Büyük Savaş
 • Yeoşua'nın Bilge Sözleri
   

 HAKİMLER'DEN RÜYA'NIN SONUNA

 • Hakimler
 • Altın Bıçak
 • Debora
 • Sisera'yla Savaş
 • Gidon
 • Gidon'un Bvabası Onun İçin Konuşur
 • Koyun Postu
 • Üçyüz Adam 
 • Rüya
 
   

 ŞİMŞON'DAN RUT'A

 • Şimşon
 • Şimşon'un Bilmecesi
 • Şimşon'un Öfkesi
 • Şimşon'un Gücü
 • Sır
 • Şimşon'un İntikamı
   

 VEFALI RUT'TAN MUTLU SON'A

 • Vefalı Rut
 • Rut Boaz'la Tanışır
 • Naomi Rut'a Ne Yapması Gerektiğini Söyler
 • Boaz Rut'u Satın Alır
 • Mutlu Son
 
   

 ŞEMUEL'İN BİRİNCİ KİTABI

 ŞEMUEL'İN DOĞUMU'NDAN ŞAUL KRAL SEÇİLMESİNE

 • Şamuel'in Doğumu
 • Hanna'nın Şükran Şarkısı
 • Eli'nin Oğullarının Günahı
 • Allah Şamuel'li Çağırır
 • Aaron Aberit (Allah'ın Sandığı) Kaybolur
 • Peliştiler'in Belası
 • Aaaron Aberit Geri Döner
 • Filistinliler'in Sonu
 • Halk Bir Kral İster
 • Şaul ve Eşekler 
 • Şamuel'in Şaul'a Sözleri
 • Şaul Kral Seçilir
   

 YONATAN VE BAL'DAN ABİGAİL'E

 • Yonatan ve Bal
 • Şamuel David'i Bulur
 • Ddavid Harp Çalar
 • David ve Golyat
 • David Golyat'la Savaşır
 • Yonatan ve David
 • Şaul'un Kıskançlığı
 • Mikal David'in Hayatını Kurtarır
 • David ve Yonatan Ayrılır
 • David Şaul'un Hayatını Kurtarır
 • Abiagail
 
   

 ŞAMUEL'İN İKİNCİ KİTABI

 DAVİD ŞAUL'UN ÖLÜMÜNÜ DUYMASINDAN ALLAH İÇİN BİR EV'İN İNŞASINA

 • David Şaul'un Ölümünü Duyar
 • David'in Hüznü
 • Yeuda Şehrinin Kralı David
 • Avner ve Yoav Kapıda
 • David'in Adaleti 
 • David Tüm İsrael'e Kral Olur
 • Allah İçin Bir Ev
 
   

 YONATAN'IN OĞLU'NDAN  DAVİD'İN ŞÜKRAN İLAHİSİ'NE

 • Yonata'ın Oğlu
 • David ve Batşeva
 • Avşalom Şalom Kardeşini Öldürür
 • Yoav ve Avşalom
 • David Oğlu İçin Yas Tutar
 • Kral David ve Halkı
 • David'in Şükran İlahisi
 
   

 KRALLAR KİTABININ BİRİNCİSİ

 DAVİD'İN SON SÖZLERİ'NDEN  ŞLOMO'NUN EŞLERİ'NE

 • David'in Son Sözleri
 • Kral Şlomo
 • Şlomo Akıl İster
 • Şlomo'nun Adaleti
 • Allah İçin Bir Mabed
 • Şeva Kraliçesi
 • Şlomo'nun Eşleri
 
   

 ELİYA VE KUZGUNLAR'DAN KRALLAR'IN İKİNCİ KİTABI'NA

 • Eliya ve Kuzgunlar
 • Dul Kadının Oğlu
 • Eliya Ovadya ile Karşılaşır
 • Sakin İnce Bir Ses 
 • Nabot'un Üzüm Bağı
 • Yehoşafat'ın Saltanatı
 
   

 KRALLARIN İKİNCİ KİTABI

 DAĞDA ATEŞ'TEN YOŞİYA'NIN İYİ SALTANATI'NA

 • Dağda Ateş
 • Ateşten Araba
 • Dul Kadın ve Yağ
 • Hayat Nefesi
 • Cüzamlı Kadın ve Altın
 • Küçük Kral
 • Yeoaş'ın Okları
 • Yoşiyan'ın İyi Saltanatı
   

 EZRA , NEHEMYA VE ESTER

 PERS KRALI'NDAN İYOV'A

 • Pers Kralı
 • Esra'nın Hikayesi
 • Duvarın Yeniden İnşaa Edilmesi
 • Duvar Yeniden İnşaa Edilir
 • Duvarın Tahsisi
 • Ester'in Hikayesi
   

 İYOV

 • Şeytan İyov'u Kışkırtır
 • Şeytan İkinci Kez Kışkırtır
   

 PEYGAMBERLER

 İLK ÜÇ PEYGAMBER'DEN ASLAN ÇUKURUNDA DANİEL'E

 • İlk Üç Peygamber

 DANİEL VE YONA

 • Dört Prens
 • Daniel Kralın Rüyasını Anlatır
 • Şadrak, Meşak ve Abednego
 • Kralın İkinci Rüyası
 • Duvardaki Yazı
 • Daniel Aslan Çukurunda
 • Yona ve Balina 
 
Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.