Mitsvalar

Mitsva nedir?Sinay Dağı'nda doğrudan Tanrı tarafından Bene-Yisrael'e verilen Tora, yaşam süresince uygulanacak tüm dinsel kuralları (Mitsvalar) içerir.

Mitsva siniflandirmalari

Tanrı’nın Yahudi toplumuna verdiği mitsvaları Hahamlarımız değişik şekillerde gruplara ayırmışlardır.

uygulanabilir

Günümüzde uygulanabilir

Yapılması öngörülen (Pozitif) Emirler ve

Yapılmaması öngörülen ( Negatif) Emirler

The Concıse Book of Mitzvoth : The Chafetz Chayim kitabından çevrilmiştir.

613 mitsva

İkinci nesil Amoralar’dan Rabi Simlay şöyle demiştir: “Moşe Rabenu’ya 613 emir öğretilmiştir.

ArzulamaÇocuklarımız için dua etmeliiyiz.

rav naftali haleva video

 Tanrı tarafından verilen mitsvotlar, bizim yaşamamız için verilmiştir.