Kortadura De Faşadura

Kortadura de faşadura (bebek giyimlerinin hazırlanması töreni) her bebek bekleyen müstakbel annenin düzenlediği geleneksel bir gündür.

Brit MilaSünnet Nedir ?

Berit, anlaşma anlamına gelir. Mila, Tanrı’nın Avraam’a, O’na taahhüdünün işareti olarak emrettiği mitsvadır.

VijolaAilede doğan ilk erkek bebeğe Pidyon-Haben törenin yapılması gibi, her doğan kız bebeğe de vijola adlı tören yapılır.

pidyon

Ve Tanrı Aaron Akoen'e şöyle dedi: İnsan ya da hayvan olsun, Tanrı'ya sunulan her canlı içinde ilk doğanlar sana ait olacaklardır.

Bar/Bat MitsvaYahudi kurallarına göre, her erkek çocuk, on üç yaşından gün alıp, erişkinliğe adım attığında Bar Mitsva yapar.

Evlilik töreniBirey kişisel hayatında evlilikten daha büyük bir radikal dönüşüm yaşamaz. Tek olan birey artık çifttir; yalnız olan birey artık birliktedir.

Get/BosanmaTora’nın orijinal bakış açısı, bir erkeğin karısına en üst düzeyde değer vereceği, onu gelecek nesilleri birlikte yetiştirmekte bir ortak olarak göreceği temeline bağlıydı.

Ölüm ve MatemÖlüm, hala bilinmeyen konular arasında yer almaktadır. Ölümden sonra hayatın olup olmadığı hala birtakım insanlar arasında tartışma konusudur.

AlahaBir Yahudinin yaşamı boyunca, birçok kurala uyması gerekir. Bu kurallar kaynağını, Tora'da yazılı olduğu üzere Tanrı'dan alır.

TsedakaYaratılış konusunda her şeye “tov – iyi” ifadesini kullanan Tanrı’nın, insan yaratılışında bunu kullanmadığını görmekteyiz.

Mezuza

Dinle İsrael, Ad. Tanrı'mızdır, Ad. Tektir. Tanrın Ad.'ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün varlığınla seveceksin.

ŞofarRoş Aşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınan koç veya keçiboynuzundan yapılmış bir borudur.

MenoraMenora'nın birçok sembolik anlamı vardır. İlk anlamı "Daimi Işık" ı simgelemesidir.

Tallit

Yahudi yaşam tarzında önemli bir yer tutan dinsel objelerin başında tallit gelir. Tallit kelimesinin Türkçe karşılığı cüppe, harmani veya örtüdür.

Tefilin"Onları işaret olarak elinin üstüne bağlayacaksın ve onlar, gözlerinin arasında, alnına bağ olacaktır." (Devarim 6:8)

Sefer ToraSefer Tora, kanunların yazılı olduğu metin veya Moşe Rabenu'nun beş kitabının parşömen üzerine yazılmış ve rulo haline getirilmiş birtakım şartlara uygun bir şekilde kullanılan kutsal dinsel metinler toplamıdır.

Magen DavidEfsaneye göre, "Goliat" adlı deve karşı savaşırken, küçük David'i koruyan kalkanın üzerine bir altıgen motifi işlenmişti.

KetubaKetuba, bir kadın ile bir erkeğin evlilik töreni yapıldıktan sonra, dini nikahı gerçekleştiren hahamın, iki tanık huzurunda damada imzalatıp, gelin tarafına teslim ettiği bir anlaşma belgesidir.

Bet AmikdaşBet-Amikdaş’ın ilk amacı halk ile Tanrısı arasındaki anlaşmanın sembolü olan Tanrı’nın ahit sandığına bir mekan olmaktı.

Yahudi KitabıAsırlar boyu, Yahudiler, "Kitapların Milleti" olarak tanınmıştır Bu deyiş "Tora"dan kaynaklanmaktadır.