Kedoşim

kedosimKedoşim Peraşası "Kutsal olacaksınız çünkü Ben, Tanrınız, Kutsal'ım" ifadesi ile başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Nadav ve Aviu'nun ölümünden sonra, Tanrı, "kutsal"a izinsiz giriş konusunda uyarır.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ahare Mot & Kedoşim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Kedoşim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ahare Mot Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yıllar önce, o zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nin St. James Mahkemesi büyükelçisi Philip Lader tarafından ziyaret edilmiştim. 

aile perasasiGençken, yaşlılarla çok ortak özelliğimiz bulunmadığını ve onlardan öğrenecek çok da fazla bir şey olmadığını düşünürüz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, “Binlerce sene evvel işte böyle yaşıyorlardı. Belki bizi içeri almaları için ricada bulunabiliriz, ne dersin?” diye sordu.