Rabbenu Gerşom ve başkalarının işlerine burnumuzu sokma yasağı
Ortaçağ Yahudi tarihinin en meşhur kişilerinden biri olan Rabbenu Gerşom, Mayence'de onuncu yüzyılda yaşamış Yahudi bir Alman bilginiydi. Ona "Me'or Hagolah" yani, "Sürgünde olanların Işığı" lakabı takılmıştı. Yahudi hukuku ile ilgili geniş kapsamlı bazı yorumlar ona atfedilmiştir.

Örneğin, Tora çağlarında izin verilen çok eşlilik uygulamasını Yahudiler için ilk olarak yasaklayan kişi olarak bilinir. Tora ve Talmud'un izin vermesine rağmen bir kadının, isteği dışında boşanmaya zorlanmasını da onun koyduğu kurallar yasaklamıştır. Rabbenu Gerşom'dan beri bir çift, ancak iki tarafın da rızası olursa boşanabiliyor.

Daha az tanınan ancak günümüzde de hala geçerli olan diğer bir kuralı ise başkalarına ait mektupları okuma yasağıdır. Bu kural, mektubun lehdarı bir yakınınız bile olsa da geçerlidir. Yani eşinize veya çocuğunuza hitaben yazılmış özel bir mektubu açıp okumanız yasaktır. Mektubun lehdarı o mektubu okumanıza izin vermediği müddetçe onu okumamanız, açmamanız gerekir.

Çoğu insan ve özellikle anne ve babalar, bu kuralı ihlal ederler. Bu da, doğal olarak, çocukların "bozulmasına" sebep olur. Kişilerin tuttuğu günlükler, mektuplardan daha da özel belgelerdir. Bunların da okunması kesinlikle yasaklanmıştır.

Rabbenu Gerşom'un bu düşüncesinden hareket ederek, başkalarının özel telefon görüşmelerini veya telefon mesajlarını dinlemek de yasaktır. Genel bir kural olarak, bir kişi başkası ile özel bir telefon görüşmesine başladığında yapılabilecek en doğru şey odayı terketmektir. Odada başkası varken kişinin rahatça ve çekinmeden konuşması zordur.

Yahudi yasalarına göre insanın kendi evine bile kapıyı vurmadan girmesi, içeride bulunanların mahremiyetini ihlal ederek onları utandırma olasılığına karşı, yasaklanmıştır. Kısacası Yahudilik, insanın kendi çocukları dahil herkesin özel yaşantısının mahremiyetine saygı gösterilmesini çok ciddiye alır. ***