olum ilaniDünyada en çok tanınan ve değer verilen ödüller, Nobel ödülleridir.

Edebiyat, barış, ekonomi, tıp ve bilim dallarında verilen bu ödüller, yüz yıl kadar önce Alfred Nobel (1833-1896) tarafından yaratılmıştı. Nobel büyük servetini patlayıcı madde üretiminden elde etmişti. En önemli buluşlarından biri ise dinamitti.

Bu İsveçli patlayıcı madde üreticisini servetini insanları onurlandırmaya ve ödüllendirmeye adamaya teşvik eden neydi? Rav Kuşner'e göre Nobel Ödüllerinin ortaya çıkışı tamamen bir tesadüf eseriydi: Nobel'in kardeşi öldüğünde gazetelerden biri (yanlışlıkla onun öldüğünü zannederek) Alfred Nobel hakkında uzunca bir ölüm ilanı yayınlamıştı. Nobel o anda çok az insana nasip olan bir fırsat yakalamıştı; daha hayattayken kendi ölüm ilanını okuyabilmek. Ancak okudukları onu dehşet içinde bırakmıştı. Gazete Alfred Nobel'i, o zamana kadar icat edilenlere göre çok daha hızlı bir şekilde ölüme sebep olan silahların mucidi olarak tanıtıyordu.

Alfred Nobel bu ölüm ilanını okuduğu anda şunu kavradı: İnsanlar onu sadece bu olumsuz yönüyle hatırlayacaklardı. Onun ise bu şekilde hatırlanmaya hiç niyeti yoktu. Bu yüzden de bu olaydan kısa bir süre sonra Nobel ödüllerini tesis etti. Bu girişimi sayesinde bugün herkes Nobel ödüllerini tanır, ancak Nobel'in servetini nasıl elde ettiğini hatırlayan çok az insan vardır. 

Kendi ölüm ilanının nasıl yazılacağını hayal etmek (ister gazetede yayınlansın, ister tanıdıklarınızın kalbinde ve aklında "yazılı" olsun), kişiyi hayatını nasıl şekillendireceği konusunda tekrar tekrar düşünmeye teşvik etmelidir. New York'lu bir haham, her sene Yom Kipur için, kendi ölüm ilanının iki farklı şeklini tanzim ederek hazırlanır. Birincisinde nasıl yazılacağını tahmin ettiğini, ikincisinde ise nasıl yazılmasını istediğini kâğıda döker. Asıl amacı, gerçek kişiliği ile gerçekleştirmek istediği kişiliği arasındaki arayı kapatmaktır.

Tanrı göstermesin, bugün yaşamınız sona erse, ölüm ilanınız hakkınızda neler yazacak acaba? Gerçek kişiliğinizi mi, yoksa erişmek istediğiniz kişiliğinizi mi yansıtacak? Durum ne olursa olsun, ölüm ilanınızda yazılacakları değiştirmek için hala vaktiniz var...