Her insanın bir değeri vardırUlusal Yahudi Eğitim ve Liderlik Merkezi Başkanı Rav İrwin Kula, New Jersey'li bir doktorla sohbet ediyordu.

Sohbetlerinin konusu tıbbi olduğu kadar Yahudilikle ilgili konuları kapsıyordu. Ancak doktor, Yahudilikle ilgili konularla pek ilgilenmediği için sohbette tıbbi konular daha çok ağırlık kazanmıştı.

Bir ara Rav Kula doktora, Talmud'un en önemli öğretilerinden birini anlatmaya çalışıyordu: Tanrı bütün insan ırkını Adem'le, tek bir insanla başlatmıştı. Bundan edinilecek çok önemli bir ders vardı: Her bir insan tüm bir dünyaya bedeldi ve her bir bireyin bir değeri vardı (Mişna, Sanhedrin 4:5). Bu prensibe dayanarak Rav Kula doktora şu soruyu yöneltti: "Bir doktor bir hastayı o kişinin bir değeri olduğunu hissederek muayene ve tedavi etse, bir düşün, durum ne kadar farklı olurdu." 

Üç hafta sonra Doktor Rav Kula'yı telefonla aradı. Kısa bir süre önce tedavi ettiği bir hanım ona şöyle demişti: "Ben hayatımda böyle tedavi edilmedim." Doktor bu cümleden hemen sonra ravla sohbetinin ardından hastalarına davranış şeklini nasıl değiştirdiğini anlattı. Örneğin o zamana kadar, muayeneye gelen her kadının giysilerinin çoğunu çıkartmasını talep edermiş. Şimdi ise, her kişinin değerine ve itibarına önem verilmesi ile ilgili Talmud öğretisinin farkında olduğundan, artık hanım hastalarının tamamen soyunmasını talep etmemeye, sadece muayene edilecek kısımla ilgili giysilerin çıkarılmasını istemeye başlamıştı. 

Her meslekte, insanlara bu Talmud öğretisi doğrultusunda davranma şekli ile ilgili muhakkak bir örnek bulmak mümkündür. Bernie Resnick, Brooklın'li bir avukattı. Rav Nissen Telushkin bir gün ondan şu ricada bulundu: Fakir bir kadının hukukla ilgili bir sıkıntısı vardı. Onunla konuşup ona bu özel sorunu ile ilgili fikir vermesini istiyordu. Avukat bu öneriyi kabul etti ve kadını hemen bürosuna çağırarak beklemekte olan zengin müşterilerinden önce onunla görüşmeye başladı. Bernie Resnick durumu şöyle açıklıyordu: "Benim normal müşterilerim acil bir durum olduğunu düşünerek sıralarının kapılmasından incinmemiş olacaktı. Fakat eğer ben kadını bekletmiş olsaydım, o benim bu davaya bir hayırseverlik olayı ve biraz da angarya gibi baktığımı hissedecek ve mahcup olacaktı. Ben ise özellikle kadının kendini mahcup hissetmesini istemiyordum."

İşimiz ne olursa olsun, her birimize hayatımız boyunca bu Talmud öğretisini uygulamak için birçok fırsat çıkacaktır: Rastladığımız her insanın bir değeri vardır ve bu yüzden her insan saygıya ve ilgiye layıktır.