İyilikseverlik dolu bir hafta, bir "gemilut hesed" haftası

Jack Doueck'in "Hesed Bumerang'ı" adlı kitabı, iyilikseverlik eylemlerinin (gemilut hesed) sadece Gelecek Dünyada değil, bu dünyada da ödüllendirildiği temel Talmud prensibine dayanır. Doueck, iyilik yapmanın insana tıbbi açıdan sağladığı avantajları belgelemek için çeşitli ilmi verileri sıralar.

Bunların arasında Michigan Üniversitesinde 1967 ile 1969 seneleri arasında 2,754 kişi arasında gerçekleştirilen ve seçilen kişilerin daha sonra on iki yıl boyunca yakından denetlendiği, kontrollu bir incelemeyi aktarır. Bu araştırmada, haftada en az bir kere gönüllü çalışmaya katılmayan kişilerin katılanlara göre iki buçuk kat daha sağlıksız oldukları (veya öldükleri) ortaya çıkmış, bu sonuçların deneklerin cinsiyet, sağlık ve yaşları ile hiçbir bağlantısı olmadığı saptanmıştı. Doueck şöyle bir sonuca varır, "Eğer bu keşif [ölüm oranını bu kadar dramatik bir şekilde azaltmaya gücü olan] yepıeni bir ilaç olmuş olsaydı, modern tıp aleminde olağanüstü bir ilerleme olarak kabul edilecek, şöhreti göklere çıkarılacaktı."

Doueck bu bulguları sıralarken insanların sadece bencil dürtülerle ("Biraz iyilik yapacağım, böylece daha uzun yaşayacağım") iyilik yapmaya yönelmelerini savunmamaktadır. Doueck, niyetleri işin başında pek saf olmayan insanlara doğru şeyler yapmaya teşvik eden bir Talmud öğretisini temel olarak kabul etmektedir: En başta art niyetli olsalar da, düzenli olarak iyilik yaptıklarında insanlar, eninde sonunda, sırf iyilik yapmak için iyilik yapmaya yöneleceklerdir (Pesahim 50b).

Doueck, herhangi bir gönüllü hayır kuruluşuna dahil olmadan hemen yapmaya başlayabileceğimiz birçok gündelik iyilikseverlik eyleminden bahseder. Aşağıdaki listede bunlardan birkaçı sıralanmıştır:

- Markette alışverişinizi tamamladığınızda kullanmış olduğunuz arabayı tekrar yerine koyun.
-Bir kişiye, hiç beklemediği halde, bir teşekkür mektubu gönderin.
-Polaroid fotoğraf makinesi ile birinin resmini çekip kendisine hediye edin.
-Birilerini sadece "seni özledim" demek için arayın.
-Yerde gördüğünüz süprüntüyü kaldırıp çöpe atın.
-Lokantadaki garsonunuza yüklü bir bahşiş bırakın.
-Trende veya otobüste kalkıp, yerinizi bir kadına veya yaşlı kişiye verin.
-Karşıdan karşıya geçmeleri için birilerine yardımcı olun (görme özürlülere, yaşlı veya çocuklara).
-Otoyolda yandaki şeritteki birinin kendi şeridinize "kaynamasına" izin verin.
-Sürpriz olarak birine bir buket çiçek gönderin.
-Otoyol gişesinde arkanızdaki arabanın geçiş ücretini de siz ödeyin.
-Yerel bir hayırseverlik kuruluşuna isim belirtmeden bağışta bulunun.
-Sokakta rastladığınız evsiz barksız bir kişinin yanına oturup dertlerine kulak verin.
-Eski giysilerinizi toparlayıp direkt olarak evsizlere verin.
-Hastanede hastaları ziyaret için bir saat ayırın.
-Sekreterinize bir fincan kahve getirin.
-Düzgün bir iş yapan birini bulup onu övün.
-Çocuklarınızı, ihtiyacı olan (ve değerini en iyi anlayacak olan) çocuklara eski oyuncaklarını vermeleri için teşvik edin.
-Bugün herkese ilk selam veren siz olun.
-Geçmesi için birisine kapıyı tutun.
-Yakın çevrenizde bulunan, gönüllü sıfatıyla yardımcı olabileceğiniz kuruluşlar hakkında bilgi edinin.
-Eleştirilerinize gem vurup başkalarının zaaflarını hoşgörü ile karşılayın. ***