Onsekizinci yüzyılda Hazidizm'i kuran Ribi İsrael Baal Şem Tov, bir gün taraftarlarıyla birlikte otururken odaya fakir bir adam girmiş. Adamın hiçbir belirgin özelliği olmamasına rağmen Baal Şem onu yanına, masanın başına oturmaya davet etmiş. Daha sonra adam ayrıldığında şaşkın Hasid'ler Baal Şem'e adama niçin bu kadar şeref verdiğini sormuşlar.

Ermiş biri miydi acaba? Baal Şem şöyle yanıt vermiş: "Günün birinde Gelecek Dünyada, oturacak onurlu bir yer aradığımda ve bana bu yere layık olmak için ne yaptığım sorulduğunda ne cevap vereceğimş Onlara benim de, bir kez, fakir, belki de layık olmayan bir adamı şerefli bir yere oturttuğumu söyleyeceğim."

Baal Şem Tov'un taraftarlarının yaptığı gibi birini dikkatli ve eleştirisel bir şekilde çok fazla incelediğinizde, o kişinin saygınızı hak etmemesi için muhakkak bir sebep bulursunuz. Nikolsberg'li Ribi Şmelke bu konu ile ilgili şöyle bir uyarıda bulunmuştu, "Fakir bir insan sizden yardım istediğinde ona yardımda bulunmamak için kusurlarını öne sürmeyin. Çünkü o zaman Tanrı da sizde kusurlar arayacak ve büyük ihtimalle, birçok hatanızı bulacaktır."

Önünüzdeki birkaç gün için başkalarına yardım edip etmemeye veya hayırseverliğe muhtaç olup olmadıklarına karar verirken onları aşırı dikkatle incelemeyin. Dünya gelişigüzel bir şekilde uygulanan şiddet eylemleriyle dolu, siz de, biraz olsun, gelişigüzel hayırseverlik eylemleri ile doldurmaya bakın. ***