teori ve uygulamaŞavuot bayramının ana konusu şüphesiz, Yahudiliği ve bir halk olarak varlığımızı ayakta tutan, besleyen ana sütun Tora'nın verilişidir.

Tanrı, Sivan ayının 6'sında bize Sinay dağı eteklerinde Tora'yı verdi; yani Bene Yisrael'e Sözünü...

Yisrael halkının üç bin yılı aşkın bir süredir yürüdüğü yolu, etik tektanrıcılığa dayanan mitsvaların yolunu, ulusal belleğimize kazınan ilk unsuru, bir halk olarak ilk özümüzü.

Şavuot Bayramında kutladığımız ilahi olay, insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır çünkü Tora, kabul gören modern etik davranışların, eski zaman halklarının arasında ortaya çıkan ve insan yaşamında sonsuza kadar uygulanabilecek türde mesajlar içeren kanunların ilkidir. Şavuot bir halk olarak olgunluğa erişmemizin, özgür ve sorumlu ulusal bir varlık olarak doğuşumuzun, ulusal varlık nedenimizin başlangıcının kutlandığı bayramdır: O andan itibaren Yahudiler, Kitap'ı olan bir halktır. Şavuot'tan önce kutlanan Pesah (Şavuot "haftalar" anlamını taşır, bu bayrama adını veren Pesah ile Şavuot arasındaki yedi hafta), "büyük an" Şavuot'un açılış müziği gibidir. Fiziksel özgürlüğümüz ancak yaşamımıza bir yön veren, özgürlüğümüzü emirler ve yasaklarla Dünya'yı iyileştirmek için kullanan bireyler haline getiren ve bireysel mükemmelliğe ulaştıran ve karşılıklı ilgi emreden Tora ile taçlandırıldığı zaman tamamlanmaktadır. Pesah zamanı başlatandır, çünkü asıl anlamı birazdan gelecektir. Pesah yolu açar, Şavuot da yörüngeyi belirtir.

Pesah pek çok Yahudi'nin akıl ve kalbinde önemli yer tutarken, Şavuot'un bilincimizde daha az yer alması nasıl açıklanabilir? Pesah uvertür, Şavuot da büyük final ise, nasıl oluyor da Pesah bu kadar kuvvetli, Şavuot ise daha silik durmaktadır?

Bu sorunun en basit ve en doğru yanıtı, Yahudiliğin uzun yaşam ve sürekliliğinin açık sırrı ve dünyanın diğer halkları arasında ulusal başarımızı sağlayandır: uygulamalarımız. Pesah'ı Şavuot'tan daha fazla uyguluyoruz. Pesah'ı yedi gün boyunca kutluyoruz, yani yedi defa daha fazla (Diasporada ise sekiz). Pesah daha çok akılda kalıcı çünkü Seder ile başlıyoruz: Bir ritüel takip ederek, Tanrı'nın bizi Mısır esaretinden nasıl kurtardığını, bizi nasıl özgürlüğe kavuşturduğunu anlatan muhteşem şiir ve güzel şarkılarla süslü, sembollere bakarak duyma ve görme duyularımızı uyaran, ailece yenen muhteşem bir akşam yemeği yiyoruz. Pesah belleğimizde daha derin bir iz bırakıyor çünkü en temel faaliyetimizde -yemek- alıştığımız düzeni değiştirmemizi istiyor. Pesah, Şavuot'tan daha fazla çünkü daha fazla uyguluyoruz.

Biz, büyük ölçüde, ne yapıyorsak, oyuz. Uygulamalarımız varlığımızın esasını tanımlıyor. Sevdiğimiz insanlar bizim için değerli çünkü derin şefkat anları, hareketler ve ifadeler paylaşıyoruz. Ritüelleri, ritüel oldukları için, defalarca tekrarlandıkları için hatırlıyoruz. Yaşam oyunumuz, eylemlerle gerçekleşiyor: Ne olduğumuzu gösterdiğimiz, bizi biz yapan uygulamalarda. Yahudilik açısından bu, daha açık olamaz: Uygulamalarımız halkımızın kaderine bağlılığımıza ve asimilasyona karşı kesin tavrımıza bağlıdır. İsrail devletinin güçlenmesine katkısı olan Yahudiler, medya, üniversite ve devlet politikasındaki antisemitizm ile savaşanlar, geleneklerimizin ailelerinde cemaatlerde kökleşmesinde rol alanlar, en değerli zamanlarını (boş zamanlarını) halkımızın diğer kesimleri ile geçirenler (Macabi Hareketi'nin çok belirgin özelliği) - bu kadın ve erkekler gerçek, somut ve anlamlı bir Yahudiliğe ulaşıyor ve değişim eylemlerinin ürünü haline geliyorlar. Yahudiliğin devamlılığı, uygulamayı gerektiriyor çünkü bizim için gerçekten önem taşıyan her şeyin gerçekleşmesi, bir dizi uygulamayı şart koşuyor.

Pesah'a anlam kazandıranın Şavuot olmasına rağmen Pesah'ı daha çok hatırlamamız, bizi rahatsız etmemeli. Ancak Şavuot'un daha çok bilincinde olmak için Şavuot hakkında daha fazla uygulamada bulunmamız lazım. Bilgelerimizin Tikun Leyl Şavuot ("beyaz gece", Tora çalışarak uykusuz geçirilen Şavot gecesi) geçirmemizi emretmelerinin nedeni muhtemelen budur. Böylece, çalışma uygulayarak, Tora'nın mesajlarını anlamanın gereğini öğreniyoruz.

Tanrı, Yahudiliğimizin çok sayıdaki uygulamaları, ritüelleri ve bütün kalbimizle yerine getirdiğimiz edimleri bir araya gelmemiz için bizi esinlendirsin. Yahudiliğimiz kız ve erkek kardeşlerimizle birlikte daha fazla bayram ve daha çok çalışmayı -Talmud Tora- sağlasın.

Bu Şavuot kutlamaları herkes tarafından uygulansın ve bundan zevk alınsın.
Hag Şavuot Sameah!
Hazak veemats!

RABİ CARLOS A. TAPIERO
Macabi World Union
Genel Müdür Yardımcısı ve
Eğitim Müdürü