Saklı Kral2400 yıl önce yazılmış olan Megilat Ester 'in diğer kitaplarımızdan farkı Tanrı'nın adının kitabın hiçbir yerinde geçmemesidir.

Hahamlarımız bunu Ester'in kitabındaki hikayede her şeyin gizli olduğu şeklinde açıklarlar. Ester ismi gizlilik anlamında olan Seter kelimesinden gelmektedir. Purim hikayesinde mucizeler dolaylı yollarla meydana gelmektedir. Aynı şekilde Tanrı'nın ismi de kitapta olup şu şekilde gizlenmektedir.

Purim hikayesindeki kralın ismi nedir? Ahaşveroş.

Ester'in kitabında kraldan Hameleh = The King diye bahsedilmektedir. Bunun iki anlamı vardır:
Biri Ahaşveroş diğeri ise Evrenin Kralı = Tanrı.

Ester'in kitabında (9:5-10) şöyle denmektedir:

"Yahudiler düşmanlarını kılıçla vurdular ve başkent Şuşan'da aralarında Haman'ın 10 oğlunun da olduğu 500 erkeği yok ettiler."

Haman'ın on oğlu o zaman mı öldürüldü?

Kitabın birkaç bölüm ilerisinde çok ilginç bir şeyle karşılaşmaktayız.

"Ve kral Ester'e der: 'Şuşan'da Yahudiler 500 erkeği yok etti, Haman'ın on oğlu da öldürülenler arasında. Şimdi benden başka ne isteğin varsa söyle, isteğin derhal yerine getirilecektir. " (9:12)

Ester cevap verir: "Eğer bu kralı memnun edecekse, Şuşan'daki Yahudilere yarın da bugünkünü yapmalarına ve Haman'ın 10 oğlunun asılmasına izin ver".

Kral isteğini kabul eder ve gereken emri verir. " (Ester 9:13-14)

Ester'in bütün isteği Haman'ın 10 oğlunun öldürülmesiydi. Ancak onlar zaten ölmüşlerdi!

Ester neden 10 ölü adamın öldürülmesi için izin istedi?

Önceden de belirttiğimiz gibi Hameleh "The King = Kral " bu cümlede de Tanrı'yı belirtmekte: "Kralı memnun ederse " dediğinde aslında 10 ölü adamı asmak için Tanrı'nın iznini mi istemişti? Hayır. Ester "Yarın yapmak" tan bahsetmiş ve hikayenin kendini tekrarlamasına izin verilmesini istemiştir. Bu ne anlama gelmektedir?

2000 YIL SONRA

Haman'ın kaç oğlu asılmıştır? On.

2.Dünya savaşı sonrası yapılan Nuremberg mahkemelerinde kaç nazi idam edilmiştir? On.

Aslında kaç nazi mahkum edildi? On bir.

On birinci kimdi ve neden idam edilmedi? O Goring 'di ve intihar etmişti.

Midraş'a göre Haman'ın 11 çocuğu vardı:10 erkek ve 1 kız. Haman'ın kızına ne olmuştur?

Megilat Ester'de geçen en meşhur sahnelerden biri Mordehay'ın kralın elbiseleriyle atın üstünde Haman tarafından Şuşan sokaklarında dolaştırılması sahnesidir. Midraşa göre Haman'ın evinin önünden geçtiklerinde atın üstündekinin babası olduğunu sanan Haman'ın kızı, Mordehay'ın üstüne atmayı planladığı dışkı dolu kovayı Haman'ın üstüne boşaltır. Babası olduğunu anladığında da üzüntüsünden kendini pencereden atarak intihar eder.

Haman'ın 11 çocuğundan onu asıldı kızı da intihar etti.

11 nazi mahkum oldu. Onu asıldı biri intihar etti.

2.Dünya Savaşına ait bazı tarihi belgeler intihar eden Goring'in bir travesti olduğu ve Nazi üniformasının altında kadın giysileri giydiğini belirtmektedir.

YIL 5707 
Nuremberg idamları hangi yılda olmuştur?

Nazi suçluları Haziran 1946 da mahkum edilmişlerdir. İbrani takvime göre de 5706.

Ekim 1946 tarihine kadar idamlar infaz edilmedi. İbrani takvime göre 5707.

5707 İbranice'de nasıl yazılır? İbranice'de sayılar yerine harfler kullanılır. Alef= 1,Bet=2, v.c.. Nuremberg suçlularının idam edildiği yıl olan 5707 de şöyle yazılır: Taf, Şin ve Zayın.

Herhangibir Ester Megila'sına baktığınızda Haman'ın oğullarının isimlerinin çok büyük harflerle yazıldığını ancak 3 harfin ise daha küçük yazıldığını görürüz: Taf,Şin ve Zayin.

En eski bulunan Megila 900 yıllık olup dünyadaki her Megila gibi onda da bu üç harfin dışında Haman'ın oğullarının isimleri büyük harflerle yazılmıştır.

2000 yıldan uzun bir süre bu 3 harfin sırrı sürmüştür.

Düşünün; Ester Megila'nın nasıl yazılacağını dikte ettiriyor:

"Dinleyin, 10 oğuldan bahsedeceğiniz zaman onu büyük harflerle istiyorum, bundan gerçekten gurur duyuyoruz, ancak Taf, Şın ve Zayin'i ise çok küçük olarak yazmanızı istiyorum"

Niçin, Ester?

"Soru sormayın. Birgün nedeni açığa çıkacak. Şimdi size anlattığım şekilde yazın."

11.ci YY'da büyük Rabi Rokeah bu harflerden bahsetti. Megilat Ester için yaptığı yorumlarında; bu harflerin gelecekte 10 Yahudi düşmanının idam edileceği zaman olacağından bahsetmiştir. O tam olarak ne zaman olacağını bilmiyordu ancak ne anlama geldiğini biliyordu.

İlginçtir ki Nuremberg mahkemesi Haziran 1946'da bitmesine rağmen (5706) aynı anda idam edilmemişlerdir. Bu nazi suçluları için birçok af başvurusu olmuş ve kimse de neden olduğunu anlayamamıştır. Böylece idamlar Ekim ayı gelip de yeni İbrani yılı başlayana kadar (5707)ertelenmiştir.

PURİM FESTİVALİ 
Başka bir ilginç nokta: Nuremberg mahkemelerini tüm dünya izlemiştir. Aşağıda anlatılacak olay 28 Ekim 1946 tarihli Newsweek adlı magazinden alınmıştır:

"Yalnızca Julius Streicher idama gururla gitmemiştir. Yerde sürüklenerek ve 'Heil Hitler' diye bağırarak götürülmekte iken merdivenleri çıktığında bağırarak şunları söylemiştir: "Ve şimdi ben Tanrı'ya gidiyorum". Darağacına bakan tanıklara bakarak da: "Purim festivali 1946"

Hayal edin.2000 yıldır Megila'daki küçük harflerin açıklaması olmamış ta ki Nazi Streicher son nefesini vermekte iken bize eksik olan puzzle'ın parçasını verinceye kadar "Purim festivali 1946"

Nazilerin Purim'le esrarengiz bir bağlantıları; Hitler'in de Purim bayramı ve Ester Megilasına karşı büyük bir nefreti vardı.1939 yılında Polonya'yı işgal ettiğinde Megilat Ester'in okunmasını yasaklamış ve Purim bayramında tüm sinagogların kapalı olmasını emretmiştir.

1942 Purim gününde, Nazi işgali altındaki Polonya'nın Zdunska Wola kasabasında 10 Yahudi SS ler tarafından asılmıştır. Bununla da kalmayıp tüm Yahudilerin evlerinden çıkıp idamları seyretmeleri emredilmiştir.

Martin Gilbert "Holokost " adlı kaynağında bir yıl sonra olan buna benxer bir olayı şöyle anlatır:

21 Mart 1943 Purim günü Piotrkow yakınlarında başka bir Purim katliamı olmuştur. Getoda oturan Yahudilere Filistin'de yaşayan Almanların değişimi için üniversite mezunu olan 10 kişinin gerektiği söylenir. Seçilen Yahudiler Gestapoya ait arabaların içinde Piotrkow dışına çıkarılarak şehir etrafında birkaç kere tur atıldıktan sonra karanlık olduğunda Yahudi mezarlığına götürülmüşlerdir. Büyük bir çukur kazılır ve Yahudilerin sıraya girerek soyunmaları emredilir.

Nazilerin bu tip "Purim oyunları" Yahudi düşmanı olan Haman'ın 10 oğlunun intikamıdır.

Bu 10 oğul asılmıştır. Ancak Piotrkow'dan o gece getirilen Yahudi sayısı 8 idi. Bu yüzden son dakikada mezarlık bekçisi ve karısı bu infazda on kişiyi tamamlayıcı olarak yer aldılar.