Dört peraşaŞevat ayının son Şabat'ından Nisan ayına kadar dört özel peraşa okunur. Bunlar sırasıyla şöyledir: Şekalim, Zahor, Para ve Ahodeş. Zahor peraşası ve bazı görüşlere göre Para peraşasını sinagogda  dinlemek hem erkekler, hem de kadınlar için Tora'dan bir yükümlülüktür. Bu peraşalar her hafta okunan haftanın peraşasının sonundaki maftir bölümü yerine okunurlar. Şimdi ise bu peraşaların nelerden bahsettiklerini ve neden okunduklarını görelim.

Şekalim Peraşası

Şevat ayının son Şabat'ı üç Sefer Tora çıkartılır; birincisinde haftanın peraşası, ikincisinde Şekalim peraşası, üçüncüde ise Aftara okunur. Şekalim peraşası Ki Tisa peraşasının başından başlar ve ilk durakta sona erer.

Şekalim peraşasının okunma nedeni Bet Amikdaş zamanına dayanmaktadır. Tora Nisan ayında yapılacak olan sabah ve öğleden sonra korbanlarının halk tarafından karşılanmasını emreder. Bu nedenle her şehrin yerel Bet Din'i halktan yarım şekel anlamına gelen mahatsit aşekel değerindeki bağışları toplar ve korbanlar yapılırdı. Günümüzde de aynı şekilde mahatsit aşekellerin hazırlanmasını hatırlatmak için Şekalim peraşası okunur.

Ayrıca bu peraşa, Roş Hodeş Şabat gününe denk gelse bile, Adar ayına uygun bir peraşa olduğu için, bir önceki Şabat'a itilmez ve Roş Hodeş olan Şabat okunur.

Zahor Peraşası

Zahor peraşası Ki Tetse peraşasının son üç cümlesinden meydana gelir. Bu peraşa Amelek Milleti'nin yok edilmesi emrinden bahseder.

İsrael Halkı Mısır'dan çıkıp, Kızıldeniz'den geçtikten ve Tanrı'nın tüm dünya üzerindeki hakimiyetini gördükten sonra tüm dünya milletleri onlara yaklaşmaktan korkuyorlardı. Tora bunu,

"Halklar duydular - ürperiyorlar, Dehşet sardı Peleşet sakinlerini, O zaman paniğe kapıldılar Edom sakinleri, Titreme aldı Moav kahramanlarını; [Korkudan] Eridiler tüm Kenaan sakinleri. Korku ve dehşet düşsün üzerlerine Büyük Gücün karşısında, Donakalsınlar taş gibi" sözleriyle anlatır.

Ancak Amelek Milleti İsrael Halkı'na savaş açmayı göze alınca, Tanrı'nın ve İsrael Halkı'nın tüm dünya üzerindeki itibarı ve dehşeti yok olmuştu. Amelek savaş açmayı göze alınca, diğer milletler de İsrael Halkı'ndan korkmamaya başladılar.

Bu nedenle Tora her sene yılda bir defa Amelek Milleti'nin nelere neden olduğunu hatırlamamız için bu peraşayı okumamızı emreder.

Zahor peraşasının dinlenmesi Tora'nın emri olduğu için, sinagoga gelen her kişinin bu peraşayı dikkatlice dinlemesi ve dinlerken Tora'nın bir emrini yerine getirdiğini düşünmesi gerekir.

Ayrıca o Şabat Bar Mitsvası olan bir çocuk var ise, Zahor peraşasını okuması tercih edilmez. Zahor peraşasını daha ileri yaşta ve Tora bilgisi olan bir kişinin okuması gerekir.

Eğer kişi hastalığı nedeniyle sinagoga gelemediyse, Tora kitabından bu peraşayı okuyabilir. Ayrıca Elul ayında okunacak olan Ki Tetse peraşasında hazandan, hasta olan ve sinagoga gelemeyen kişinin Zahor peraşasını dinleme yükümlülüğünü yerine getirdiğini düşünmesini rica etmesi gerekir.

Para Peraşası

Para peraşası Hukat peraşasının başında yer alır. Nisan ayına yaklaştığımız günlerde okunan bu peraşa bizlere Pesah'ta yapılan Korban Pesah'ı hatırlatır. Bet Amikdaş zamanında Pesah Korban'ı belli bir saflık derecesi gerektirdiği için Para Korbanı yapılır ve herkes saf olurdu.

Bu nedene göre kadınlar da Korban Pesah yedikleri için onlar da bu peraşayı dinlemeleri gerekir.

Ahodeş Peraşası

Ahodeş peraşası Bo peraşasında (12:3) yer alır. Tanrı bu peraşada Korban Pesah emrini vermekte ve şöyle demektedir: "... Her ev (halkı) için bir davar yavrusu - almasını söyleyin.

Roş Hodeş Nisan Şabat'a denk düşerse dört Sefer Tora çıkartılır; birincisinde haftanın peraşası, ikincisinde Roş Hodeş peraşası, üçüncüsünde Ahodeş peraşası, sonuncusunda da Aftara okunur.