kişisel gelişim

Bayramlar kişisel olarak gelişmemizi sağlarlar. Bu yazımızda da ruhsal sağlığımızda büyük değişiklikler yapabilecek egzersizleri bulacaksınız.

"Dünya üç şey üzerinde durur: Tora, Tanrı hizmeti ve iyilik hareketleri." (Talmud-Avot 1:2)

Bir iskemle veya bir masanın dengede durabilmesi için en az üç ayak gereklidir. Fiziksel dünyadaki bu durum manevi dünyada da benzerlik taşır. Her insanın öncelikli üç ilişkisi mevcuttur: Kendisiyle, Tanrı'yla ve diğer insanlarla. Başarı ve denge her üçünde de gereklidir. 

Roş-Aşana, yaşamımızı düzene koyma, hatalarımızı düzeltme ve gelecek için planlar yapma konusunda en uygun zamandır. Bunu akılda tutarak, bu üç esasın günümüz hayatına yansımasına bakalım:

1. Tora = Bilgelik arayışı 

2. Tanrı Hizmeti = Manevi bağlanış 

3. İyilik = İyilik 

BİLGELİK ARAYIŞI 

Bayramın, kendini geliştirme programına başlamak için, "Bilgelik arayışı" na yönelik olarak kendinize şu soruları sormaya çalışın: 

Okuduklarım veya TV'da seyrettiklerim beni daha iyi bir insan yapabilecek özellikler taşıyor mu? Düzenli olarak zamanımı boşa harcar mıyım? Kendime, ömür boyu ulaşmaya çalışacağım öncelikli idealler seçtim mi? Nelerden korkarım? Bu korkularım ideallerime ulaşmam konusunda ne tip engeller oluşturuyorlar? Başkalarına örnek olabilecek bir hayat yaşıyor muyum? Ebeveynlerimin ve öğretmenlerimin yaşam tecrübelerine ve bilgeliklerine gereken değeri veriyor muyum? Bana düzenli olarak, benim hakkımdaki fikirlerini söyleyen gerçek arkadaşlarım var mı? Eleştiriyi nasıl karşılıyorum? Hatalı olduğumu kolayca itiraf edebiliyor muyum? Hatalarımı ne sıklıkta göz ardı edip, normalmiş gibi görüyorum? Artık beni rahatsız etmeyecek kadar alışkanlık haline gelmiş hatalarım var mı? Hayatta bir cevap almak için vermeyeceğim şeyin olmayacağı bir sorum var mı? Haftada bir saatimi bilgelik arayışı içinde geçirmem nasıl mümkün olur? 

MANEVİ BAĞLANIŞ 

Fiziksel sağlığıma gösterdiğim ilgi ve dikkati ruhsal sağlığım için de gösteriyor muyum? Tanrı ile olan ilişkimi nasıl tanımlayabilirim? Yahudiliğin Tanrı anlayışını kavramak için ne kadar çaba gösteriyorum? Genelde, yaşamımdaki olayları rastlantı olarak mı yoksa güçlü bir manevi mesaj olarak mı görüyorum? Dua etme fikrine nasıl bakıyorum? Dua eder miyim? Doğanın güzelliğini takdir etmek için zaman ayırıyor muyum? Kendimi hiç yalnız ve izole edilmiş hisseder miyim? İdealist insanlara saygı gösterir miyim yoksa onların saf olduklarını mı düşünürüm? Maddi kazanç, kariyer veya başkaları tarafından kabul edilmek için insani değerlerimi hiç tehlikeye attığım oluyor mu? Geçmişte, ideallerime neden kuvvetle sarılmadım? Hayattan istediğimi başarmak için bana yardım edebilecek biri var mı? Neden onların yardımını istemedim? Her hafta bir saatimi ruhumu beslemekle geçirmem nasıl mümkün olur? 

İYİLİK HAREKETLERİ 

Başkalarının gereksinimleriyle ilgili miyim? Ne sıklıkta başkalarına yardım etmek için kendi gereksinimlerimi geride bırakıyorum? Başkalarına bazen gözdağı verip, zayıf veya savunmasız insanlardan çıkar sağlıyor muyum? Düzenli olarak Tsedaka veriyor muyum? Memnuniyetle mi yoksa isteksiz bir şekilde mi veriyorum? En uygun kişiye vermek için gereken titizliği gösteriyor muyum? Başkalarının gereksinimlerinde yardımcı olmak için zamanımı ve kaynaklarımı ayırmaya gönüllü oluyor muyum? Bu işi haftamın en önemli bölümü olarak görüyor muyum? Ağzımdan çıkan sözcüklere dikkat ediyor muyum? İşlerimi dürüstçe mi yönetiyorum? İşte ve ilişkilerde, her zaman kazanın ben olmasına mı önem veririm? Başkalarının başarılarını duyduğumda kendimi gerçekten iyi mi yoksa kötü mü hissediyorum? Başkaları hakkında dedikodu yapıp olumsuz konuşur muyum? Başkalarına karşı sabrım taşıp kızar mıyım? Kızgın olmam için çok uygun gerekçelerim olduğuna mı inanırım? Kaba, sert ve müstehcen bir dil mi kullanırım? Başkalarının sahip olduklarını kıskanır mıyım? Her nasılsa benim daha ihtiyaçlı olduğumu düşünür müyüm? Özel ve gizli olana bakıp, dinleyerek başkalarının özel hayatına hiç tecavüz eder miyim? Arkadaşımın hiç güvenini sarstım mı? Birinin problemi olduğunda onu şefkatle dinleyip kendimi onunla özdeşleştirir miyim? Başkalarını asla utandırmamaya veya aşağılamamaya özen gösterir miyim? Her hafta bir saatimi kendi çıkarım yerine başkalarını düşünerek nasıl geçirebilirim?

Rabbi Shraga Simmons'ın Aish Hatora yazısından tercüme edilmiştir.