Brit MilaSünnet Nedir ?

Berit, anlaşma anlamına gelir. Mila, Tanrı’nın Avraam’a, O’na taahhüdünün işareti olarak emrettiği mitsvadır.

Bu mitsva tarih boyunca Yahudiler tarafından yerine getirilmiştir.

Avraam, tarihte ilk Berit Mila olan kişidir ve kendi kendini sünnet etmiştir. Avraam, kendi soyundan gelenlere büyük bir sadakatla Tanrı' ya hizmet etmelerini öğreteceğine dair yemin etti. Buna karşılık Tanrı, Avraam'ın soyunun hayatta kalacağını garanti edeceğine dair söz verdi. Bu İbrani ailesi, Yahudi olarak bilinen ve hala soyu devam eden İsrael milletini oluşturdu.

Tora’da Berit Mila, “vücuttaki işaret” diye adlandırılır. Yahudi, sünnet derisinin çıkarılmasıyla bedensel açıdan farklı hale gelir. Bu, Tanrı le ruhani bir bağlantıdır ve hiçbir zaman silinemez. Aynı zamanda, gelecek nesilleri yaratan organın Yahudiliğinin beyanıdır.

Bu kanunun nedenini araştıran çok sayıda kişi, hijyende karar kılmıştır. Bu iyi bir kanundur derler, çünkü üreme bölgesinde temizliği sağlar. Dahası, birtakım ciddi sağlık sorununu önleyebilir. Bütün bunlar doğru olsa da, hiçbir zaman kanunun nedeni olarak belirtilmediklerini bilmek gerekir. Sünnet, asla tıbbi bir öneri olarak verilmemiştir; ruhani bir temele dayanır.

Bazı Yahudi filozoflar bu kanuna, bir Yahudi’nin hayattaki misyonunun simgesi olarak büyüleyici bir yorum getirir. Sünnet derisinin bir fonksiyonu yoksa, o halde Tanrı neden insanı bu deriyle yarattı ve sonra çıkarılmasını emretti?

Bu husus bize Tanrı’nın yaratılışta bazı noktaları kasten tamamlanmamış bıraktığını öğretir: İnsanların işi tamamlamasına imkan tanımak için. Dünya, insanların onu daha iyi hale getirmesi amacıyla, kusursuz yaratılmamıştır. Talmud rabilerinin ifadesine göre, insanlar Tanrı ile ortak olmalıdır.  Yaratılışın erkeklik organıyla bağlantılı olan sünnet, erkeğe bir sorumluluğunun olduğunu öğretir; Tanrı ile birlikte Yaratıcı olma sorumluluğu!

Neden sekizinci gün?

Berit, sekizinci günde yapılır; Şabat’a, bayrama, hatta Yom Kipur’a denk gelse bile. Bebek hasta, zayıf, prematüre olduğu takdirde ya da tıbbi görüşe göre tehlike doğuracaksa, sünnet ertelenir. Sağlık her zaman önde gelir.

Berit Mila'nın, erkek çocuk doğduktan sekiz gün sonra yapılması Yahudi toplumunun sonsuz sürekliliğini ifade eder.

Tora' da bahsedilen bütün sayıların büyük bir önemi vardır; örneğin altı sayısı; kuzey, güney, doğu, batı yukarı ve aşağı olan fiziksel dünyayı; yaratılışın altı gününü ve haftalık altı çalışma gününü temsil eder. Yedi, bedenselliğe manevi bir öğe katar. Yedi, bu fiziksel dünyaya manevi bir öğe katar. Yedinci gün olan Şabat, yaşamımıza manevilik katmakla beraber fiziksel dünya içinde yerini daima korur.

Diğer taraftan sekiz, tamamıyla bedenselliğin sınırını aşar. Örneğin, Hanuka'nın sekiz gün mucizesi doğaüstü, doğal kuralların ve standartların ötesindedir. Sekiz, gerçekliğin daha yüksek boyutunu temsil eder. Tanrı, Avraam' ın çocuklarının tabiat kanunlarına meydan okuyan millet olarak sonsuza kadar hayatta kalacakları teminatını verdi.

Davet

Derler ki sadece Yahudiler cerrahi bir müdahaleyi partiye dönüştürebilir. Ancak bu garipsenmemelidir çünkü Berit bir kutlama vesilesidir. Bebek daha sekiz günlük olmasına rağmen, bir mitsva’yı yerine getiriyordur bile.

Bu kutlama hakkında bilmeniz gereken birkaç nokta var:

  • Berit Mila’yı (sünnet) yapan kişiye moel denir. Moel, bu müdahalede uzmandır, Yahudi kurallarına uygun olarak yetiştirilmiş ve sünneti de içeren kapsamlı bir eğitim görmüş kişidir.
  • Berit sırasında bebeği tutan kişiye sandak denir. Bu büyük bir onur sayılır. Mistik geleneğe göre sandak, bu rolünden ötürü Tanrı tarafından ödüllendirilir ve kutsanır.
  • Bebeğe ismi bu tören sırasında verilir. Geleneğe göre, bebeğin İbrani  ismi, ismini seçen kişiler hariç, hiç kimseye sünnetten önce söylenmez.
  • Berit tamamlanır tamamlanmaz, orada bulunan herkesin bebek için üç dilekte bulunan bir duaya katılması gerekir: “Tora’ya, hupa’ya (evlilik çadırı) ve iyi edimlere büyüsün.”