Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Teşhis ve arınma süreçleriyle Tazria ve Metsora peraşalarının büyük bir kısmını işgal eden tsaraat adlı durumu “lepra” sözcüğüyle karşılayarak, tsaraatı cüzzam ile özdeşleştiren uzun bir geleneği başlatan kaynak, Septuaginta, yani Tora’nın Yunanca çevirisi olmuştur.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler