Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Şemini peraşası, Hahamlarımızın, Tanrı’nın evreni yarattığı zamanki kadar sevindiğini söyledikleri bir günün – Mişkan’ın büyük açılışının – Aaron’un iki büyük oğlu Nadav ve Aviu’nun ölümüyle gölgede kalmasının trajik hikâyesini anlatır:

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler