Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Pekude peraşasının bazen “Muhasebecinin Peraşası” diye adlandırıldığı olmuştur, çünkü tam da bu şekilde başlamakta, Mişkan için bağışlanmış olan para ve malzemelerin denetlenmiş hesabını ayrıntıya dökmektedir.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler