Hanuka Alahaları

Hanukiya'nın yakılışı sırasında tüm ev halkının bir arada olmasına dikkat edilmelidir.

Mumlar  Hanukiya'nın [yakana göre] sağından başlayarak dizilmelidir.

Hanukiya yakılışında, önce berahalar söylenir. Daha sonra konuşmadan ilk mum yakılır ve "Anerot Alalu" söylenir. Beraha sadece, ilk mumu yakacak kişi tarafından söylenir; diğerleri de "Amen" şeklinde cevap verirler.

Önce o geceye ait olan [yakana göre en soldaki] kandil, daha sonra sağa doğru sırayla diğer kandiller yakılır. En son da Şamaş yakılır. Örnek olarak üçüncü gece kandiller [soldan itibaren] 3-2-1-Şamaş sırasıyla yakılır.

Cuma akşamı, güneş batımından yirmi dakika önce Şabat mumları yakılır. Hanukiya, Şabat mumlarından "önce" yakılmalıdır. Bu durumda Cuma akşamı yakılan Hanukiya'nın mumları veya yağı, en az 70 dakika yanabilecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu sayede mumlar yıldızlar çıktıktan sonra yarım saat süreyle yanabilirler.

Şabat Çıkışı'nda (İstanbul geleneğine göre) önce Avdala yapılır, sonra Hanukiya yakılır. Ancak tersi yapılırsa bir hata yoktur. 

Vii Noam A-do-nay... E-lo-enu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Koneneu.

Baruh Ata A-do-nay E-lo-enu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik Ner Hanuka.

Baruh Ata A-do-nay E-lo-enu Meleh Aolam Şeasa Nisim Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze.

(Sadece İlk Gece İçin): Baruh Ata A-do-nay E-lo-enu Meleh Aolam Şeeheyanu Vekiyemanu Veigiyanu Lazeman Aze.

Anerot Alalu Anu Madlikim Al Anisim, Veal Apurkan, Veal Agevurot, Veal Ateşuot, Veal Aniflaot, Veal Anehamot, Şeasita Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze Al Yede Koaneha Akedoşim. Vehol Şemonat Yeme Hanuka, Anerot Alalu Kodeş Em; Veen Lanu Reşut Leiştameş Baem, Ella Lirotam Bilvad, Kede Leodot Lişmeha Al Niseha Veal Nifleoteha Veal Yeşuateha

Kutsalsın Sen, Tanrı'mız, Evren'in Kralı, bizi emirleriyle kutsayan ve bize Hanuka mumlarını yakmamızı emreden.

Kutsalsın Sen, Tanrı’mız, Evren'in Kralı, o günlerde bu dönemde atalarımız için mucizeler gerçekleştiren.

Kutsalsın Sen, Tanrı'mız, Evren'in Kralı, bizi hayatta tutan, yaşatan ve bizim bu günlere gelmemizi sağlayan.

Bu mumları, eski günlerde bu dönemde atalarımızın hatırına kutsal Kohenlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğin mucizeler için, kurtuluşu sağladığın için, kahramanlıkların için, (onları) kurtardığın için, gerçekleştirdiğin harikalar için, (onları) teselli ettiğin için yakıyoruz. Bu mumlar, Hanuka'nın sekiz günü boyunca kutsaldır. Onları kullanmaya hakkımız yok, onlara yalnızca bakabiliriz; Gerçekleştirdiğin mucizeler, olağanüstü olaylar ve (halkını) kurtardığın için Ad'ına teşekkürlerimizi sunmak üzere.

(Teilim 30)   Mizmor Şir Hanukat Abayit Ledavid.Aromimha A-do-nay, Ki Dilitani, Velo Simahta Oyevay Li. A-do-nay E-lo-ay, Şivati Eleha Vatirpaeni. A-do-nay Eelita Min Şeol Nafşi, Hiyitani Miyaredi Vor. Zameru L'A-do-nay Hasidav, Veodu Lezeher Kodşo. Ki Rega Beapo Hayim Birtsono, Baerev Yalin Behi, Velaboker Rina. Vaani Amarti Beşalvi, Bal Emot Leolam. A-do-nay, Birtsoneha Eemadta Leareri Oz, İstarta Paneha Ayiti Nival. Eleha A-do-nay Ekra, Veel A-do-nay Ethanan. Ma Betsa Bedami, Beridti El Şahat Ayodeha Afar, Ayagid Amiteha. Şema A-do-nay Vehoneni, A-do-nay Eye Ozer Li. Afahta Mispedi Lemahol Li, Pitahta Saki Vateazereni Simha. Lemaan Yezamerha Havod Velo Yidom, A-do-nay E-lo-ay Leolam Odeka.

Tapınağın açılışı için bir Mezmur, bir şarkı. David'den. Seni yüceltmek istiyorum, Tanrı'm çünkü beni kuyunun dibinden çekip kurtardın ve düşmanlarımın sevinmesine izin vermedin. Tanrı'm Sana seslendim ve beni iyileştirdin. Tanrı'm, beni boşluktan kurtardın. Beni hayata döndürdün ve uçuruma düşmeme izin vermedin. Tanrı'ya şarkı söyleyin (siz) O'na bağlı olanlar ve O'nun kutsal İsmi'ne teşekkürlerinizi sunun, çünkü öfkesi yalnızca bir an sürer, ama iyiliği tüm bir yaşam boyunca devam eder. Akşam ağlayarak uyuyakalsam (bile) sabah sevinçle kalkarım. Ben ki rahatımın asla bozulmayacağını sanırdım. Tanrı, (yalnızca) Senin sayende dağımdan bir kale oluştu. Yüzünü benden sakladığında paniğe kapıldım. Sana sesleniyorum Tanrı'm; Sana yalvarıyorum Efendim. Kanımın dökülmesinden ne kazanacaksın? Uçuruma düşmemden (ne kazanacaksın)? Toz Sana teşekkür edebilecek mi, gerçekliğini duyurabilecek mi? Tanrı'm, dinle (beni) ve bana acı. Tanrı'm bana yardım et. Yasımı bir sevinç dansına dönüştürdün, çulumu çıkarttın ve beni sevinçle kuşattın, ruhum Sana şarkı söylesin ve asla susmasın diye. Tanrı'm sana sonsuza dek teşekkür edeceğim.

Çeviriler:

NOT: Burada verilen çeviri, sadece okuduğumuzu genel olarak anlama amacındadır ve serbest olarak yapılmıştır. Hanukiya'nın yakılışı sırasında, çeviriyi değil, İbranice metni okuyunuz.

[1] Şamaş: Hizmetkar. Hanuka kandillerine eşlik eden ve diğerlerinden farklı bir seviyede ayrı olarak bulunan yardımcı kandil.