Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Her cuma akşamı Bereşit kitabındaki en etkileyici sahnelerden birini yeniden yaşarız. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler