Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayeşev peraşasından Bereşit kitabının sonuna kadar olan bölümde Yosef ve kardeşlerinin hikâyesini okuyoruz.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler