Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hangi standartlara göre değerlendirirseniz değerlendirin, şok edici bir olay söz konusudur. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler