yarim sekel

Purim'den önce Rabi bir tabak koyar ve herkese yarım şekel veya eşdeğeri vermelerini söyler.  Bunun Bet Amikdaş döneminde halka korbanlık satın almak için yapıldığını anlıyorum. Ama bugün konunun ilgisini nasıl kurabiliriz?

Rabimiz bu soruyu şöyle cevaplar:

Tora her Yahudi'ye yılda bir Yarım Şekel bağışlamasını söylediğinde, kanuna göre herkes tam olarak aynı miktarı vermelidir. Zengin olsalar ve daha fazlasını vermek isteseler bile, hiç kimsenin bir Yarım Şekelden fazla vermesine izin verilmez!

Birinin daha fazlasını vermesi neden yasaktır?

Cevap şu ki, Tanrı'nın büyük planında her Yahudi eşit derecede değerlidir. Bir kişi doğuştan güçlü bir şekilde duvarcı olursa, diğeri keskin bir zihinle doğup beyin cerrahı olursa, her biri topluma kendi önemli katkısını yapar. Hiçbiri diğerinden daha fazla veya daha az değerli hissetmemelidir. Daha fazla yetenekle doğmanın bir şekilde insanı daha iyi yaptığını düşünmek yanlıştır. Talmud, kazandığımız tek şeyin iyi ismimiz ve karakterimiz olduğunu söyler. Diğer her şey bir hediyedir. Rabi Zelig Pliskin'in sözleriyle, gerçek benlik saygısı, yüzeysel statü belirtilerine değil, ruhsal gelişiminize odaklanmaktan gelir. Çünkü hiç kimsenin "paketi" doğası gereği diğerinden daha iyi değildir.

Yine de başka bir soruyla karşı karşıyayız: Tora neden herkese Yarım Şekel vermesini emrediyor. Miktar olarak tam şekel de aynı olarak toplanabilirdi.

Cevap, Yahudi halkının bölünmez bir bütün olduğu ve birbirimiz olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımızdır. Kabalistler, Sina Dağı'nda 600.000 Yahudi ruhunun durduğu gibi, Tora'da da 600.000 harf olduğunu (harfler arasındaki beyaz boşluklar dahil) açıklar. Çünkü bir Sefertora nasıl bir harfi bile eksikse geçersiz olduğu gibi, bizim insanımızdan bir Yahudi bile uzaklaşmışsa Yahudi halkı da eksiktir.

Her Yahudi çok önemlidir, bütünün bölünmez bir parçasıdır. Bu nedenle, kendilerinden uzaklaşmış olabilecek Yahudi kardeşlerimize ulaşmak çok önemlidir. Sadece kendi iyilikleri için değil, onların yokluğundan etkilenen Yahudi toplumunun da iyiliği için onları geri getirmek gerekir. Bu şekilde, Yarım Şekel fikri, Moşe'nin zamanında olduğu kadar bugün de geçerlidir!

Rav İsak Alaluf'un 5783 Ki Tisa Peraşası, Aklımızdan Geçenler bölümünden alınmıştır. “www.aish.com sitesinden yararlanarak yazılmıştır.