Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yaakov nasıl bir insandı? Yaşamında ardı ardına okuduğumuz olaylar zinciri boyunca bize sürekli haykıran soru budur.

 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler