Yahudiler olarak doğaya ve bu gezegendeki diğer yaşam türlerini korumaya karşı bir sorumluluğumuz var mı? Özellikle ağaçlar ve ormansızlaşma ile ilgileniyorum. Eğer öyleyse, "Yeşil Yahudiliğe" en iyi şekilde ulaşabileceğimizi nasıl düşünüyorsunuz?

Yanıtını Rabi’miz örnekleyerek bir şekilde verir.

Bereşit’te (1:28), Tanrı insana "dünyayı doldurmasını ve onu idare etmesini" emreder. Tora, dünyayı uygun gördüğümüz şekilde kullanmamıza izin verir. Ancak birkaç pasuk sonra (Bereşit 2:15), Tora, Tanrı'nın insanları (tüm dünyanın simgesi gibi gördüğü Eden Bahçesine "onu işlemek ve onu korumak için" koyduğunu söylemiştir. Bir şeyi korumak onu sahiplenmek anlamına geldiğinden, Tanrı hem dünyayı kendi ihtiyaçlarımız için kullanmamızı hem de dünyayı korumaya ve yok etmemeye özen göstermemizi ister.

Bu hassas dengenin bir örneği Devarim kitabında görülür. Bir ordu bir şehri kuşattığında ve bir ağacı koçbaşı olarak kullanmaya hazırlandığında, Tora meyve veren bir ağacın bu amaçla kullanılamayacağını söyler. Meyve veren ağaç kullanılırsa, meyve gereksiz yere yok edilecektir, çünkü aynı amaç meyve vermeyen bir ağaçla da gerçekleştirilebilir. Gereksiz yıkım “Baal Taşhit” şeklinde yorumlanır.

Bobov'lu Rabi Bentsiyon, akademik sohbete derinden dalmış bir öğrenciyle dolaşmaktadır. Bir ağacın yanından geçerken, öğrenci akılsızca bir yaprak koparır ve bilinçsizce parçalara ayırır.

Rabi durur. Öğrenci şaşırarak neyin yanlış olduğunu sorduğunda Rabi ona cevaben, ağacın yaprağını neden kopardığını sorar. Şaşıran öğrenci, yanıt veremez.

Rabi, tüm doğanın - kuşların, ağaçların, hatta her bir çimen yaprağının - Tanrı'nın bu dünyada yarattığı her şeyin, Yaratıcısına kendi övgü biçimini söylediğini açıklar. Yiyecek ve rızık için ihtiyaç duyulursa, kullanılırlar ve daha yüksek türlerin şarkısının bir parçası olurlar. Ama bir ağaçtan hiçbir amaç için bir yaprak koparmak, onun şarkısını savurganca susturmak, sanki ona doğanın senfonisindeki başka herhangi bir enstrümana katılmak için hiçbir başvuruda bulunmamak demektir.

Şehir planlaması ve güzelleştirme ile ilgili olarak, sağlıklı bir ekolojik denge, şehir ve kırsal alanlar arasında mesafe bırakılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Tora (Bamidbar 35:2), Levili şehirlerin herhangi birinin çevresinde 1000 arşınlık bir yarıçap içinde herhangi bir ağaç dikme veya inşa etmeye izin vermez.

 

*Rav İsak Alaluf'un 5783 Leh Leha Peraşası, Aklımızdan Geçenler bölümünden alınmıştır. “www.aish.com sitesinden yararlanarak yazılmıştır.