Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Ezelden beri yaşamış en etkili kişi, ezelden beri yaşamış en etkili yüz kişiye dair gördüğüm listelerin hiçbirinde yer almamaktadır. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler