Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tufan ile Avraam’a yapılan çağrı arasında, Noah’la yapılan evrensel antlaşma ile tek bir halkla yapılan özel antlaşma arasında, Bavel (Babil) hakkındaki garip, imalı anlatım gelmektedir:

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler