Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Kanunlarla yüklü bir peraşada bu kanunlardan özellikle biri son derece ilgi çekicidir. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler