Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Emor peraşası, Yahudi yılı içindeki bayramlara adanmış bir perek içerir.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler