Bar/Bat MitsvaYahudi kurallarına göre, her erkek çocuk, on üç yaşından gün alıp, erişkinliğe adım attığında Bar Mitsva yapar.

Yahudi genç kızların Bat Mitsva yaşı ise on ikidir. Bu dönem, manevi değerleri öğrenmeye başladıkları ve daha iyi bir insan olabilmek için kendi sorumluluklarını üstlendikleri dönemdir.

Kızlar, ergenlik dönemlerine erkeklerden bir yaş önce girerler çünkü kızların doğası gereği fiziksel ve duygusal olgunlaşmaları erkeklerden önce tamamlanır, erişkinliğin özelliklerini benimseyecek duruma gelirler.

Bar/ Bat Mitsvanin Önemi

Kızlar ve erkekler Bar/Bat Mitsva yaşlarına geldiklerinde, hayatlarında da gelişimlerinin yeni bir seviyesine girmiş olurlar ve olmak istedikleri kişiliğin özelliklerini düşünmeye başlarlar.

Ergenlik çağına giren insan, çocukluğun hayal dünyasından uzaklaşarak, etrafındaki dünyaya daha gerçekçi gözle bakmayı öğrenir. Bu dönem, manevi farkındalığının ve hassaslığının tam olarak gelişmekte olduğu, dolayısıyla gencin kendi hareketlerinden sorumlu sayılabileceği dönemdir.

Yahudi geleneklerine göre, bu noktada, isteklerini doğru olanı yapmaya kanalize edebilirler ve doğal eğilimlerinin üstesinden gelerek, kendi isteklerini her şeyin üstünde tutmamayı öğrenirler.

Bu noktada, gençler, eğilimlerini doğru şeylere doğru kanalize etmeye başlarlar.

Daha derin bir açıdan bakmamız gerekirse, vücutlarının geliştiği ve yeni bir şekle doğru dönüştüğü bu dönemde, kişilikleri de büyümekte ve gelişmektedir. Kabalistik görüş, bize bir kişinin ruhsal varlığının çeşitli seviyeleri olduğunu söyler. Neşama adı verilen yeni bir ruh seviyesi tam olarak Bar ya da Bat Mitsva zamanında devreye girer. Bu seviye, kişinin mantıklı kararlar vermesini sağlar.

Neden Bar/Bat Mitsva Terimleri

Bar Mitsva teriminin tam tercümesi, "emrin oğlu" ve bat mitsva da "emrin kızı" demektir. Bu bize iki şeyi anlatır:

Bar Mitsva yapan oğlan ya da Bat Mitsva yapan kız, Tanrı'ya daha yakın olabilmek için çabalar -ailesine yakınlaşmaya çalışan kız ya da erkek evlat gibi.

Bunu yapmanın en doğru yolu, Tanrı'nın Tora ‘da vermiş olduğu emirlere ( mitsvalara ) uymaktır. Belki de o gün gerçekleşen en önemli olay, genç kişinin, Tora'da o günden sonra geçen emirlere uymada tamamen sorumluluk sahibi olmasıdır.

Tefillin Takmak

Bar Mitsva çağına gelmiş çocuğun yapması gereken en önemli şey sabah duasında tefillin takmasıdır.

Sefaradlara göre ilk kez tefillin takmak Bar Mitsvanın bir parçası olduğundan, aile büyüğü bilge birine gence tefillini bağlamada yardımcı olma şerefi verilir.

Pazartesi veya Perşembe sabahları tefillin takma gerçekleşir. Bunun amacı bu günlerin Tora'nın okunduğu günler olmasıdır. Böylelikle Yahudi genci iki mitsvotu da (tefillin takmayı ve Tora okumayı) gerçekleştirebilir. Aile fertleri yakın akraba ve arkadaşlar bu mutlu günde genç Bar Mitsvayı yalnız bırakmaz, sevincini paylaşırlar. Arzu eden aileler bu tören sonrasında da yakınlarını bir davette ağırlayabilirler.

Kutlama

Bar ya da Bat Mitsvalar genellikle, Bar Mitsva çocuğunun ya da Bat Mitsva kızının ergenliğe girişini kutlamak amacıyla ailenin ve arkadaşların katıldığı özel yemeklerle kutlanırlar.
Arkadaşlar ve akrabalar, Bar/Bat Mitsva çocuğunun hayatına manevilik kazandırma çalışmaları için cesaret verirler.

Yemeğe, genellikle arkadaşların ve akrabaların yaptıkları konuşmalarla eşlik edilir. Bu konuşmalar, gencin Yahudi bir yetişkin olarak yeni rolünü neşe içinde gerçekleştirmesi ve hayatına manevilik katabilmesi için teşvik edicidir.

Ayrıca, Bar Mitsva çocuğunun on üçüncü doğum gününü takip eden Şabat'da, genç, sinagogda sabah duasında Tora'ya çağırılır. Çoğu genç, daha önceden, Tora okuma konusunda tecrübeli olan bir haham ya da din öğretmeni ile çalışmış olduğu haftanın peraşasını da okur.

Bizler, Bar ya da Bat Mitsva yaşlarına gelmiş olan herkesi, Yahudi yetişkinler olarak kabul ediyor ve hepinize, iyilik yapabilmek için gerekli kuvveti temenni ediyoruz.