Rav İzak Peres

Rav Peres

Pirke Avot Bölüm 6-1 - Rav İzak Peres

Pirke Avot Bölüm 6-2 - Rav İzak Peres

İhtiyar Olmak - Rav İzak Peres


Rav Naftali Haleva

nafi

Kötü Komşu - Rav Naftali Haleva - Rav Naftali Haleva

Duyuyor, Görüyor, Kaydediyor - Rav Naftali Haleva

Kötü Dürtü - Rav Naftali Haleva

Adak ve Suskunluk - Rav Naftali Haleva

Rabi Akiva'nın Öğretileri - Rav Naftali Haleva

Bilge Kimdir? - Rav Naftali Haleva

Her Şeyin Bir Zamanı Var - Rav Naftali Haleva

Yaratılan On Şey  - Rav Naftali Haleva

Güler yüzle herkesi karşıla - Rav Naftali Haleva  

 

 

 

 

 

PİRKE AVOT
   
Yahudi Dini, Sinay Dağı'nda Tanrı ve Bene-Yisrael arasında yapılan anlaşma ve Moşe Rabenu'ya din- sel yasaların verilmesi ile başlar. Talmud'a göre dinsel yasalar Tora'nın sadece beş kitabını değil, bütün Tanah'ın içeriği ile Yazılı Tora'nın bütününü kapsar. Moşe Rabenu; Tora'yı Yeoşua'ya, o da yaşlılara, yaşlılar da peygamberlere, peygamberler de Sanhedrin (Anşe Keneset Agedola) üyelerine iletmişlerdir. Bu şekliyle Yazılı Tora'yı ve Tanah'ın yirmi dört kitabını içermiştir. Sözlü Tora, öğretmenden öğrenciye iletilen Talmud, Midraşlar ve Yazılı Tora'nın yorumlarını içerir. Sözlü Tora Tanrısal kökenli olduğundan Yazılı Tora kadar önem taşır. M.S.1.yüzyılın ortalarına doğru Romalılar'ın baskısıyla sözlü birikimin yok olma olasılığı karşısında Rabi Yohanan ben Zakay, Yeruşalayim'den Yavne'ye yerleşir. Bu tür bilgileri toplamaya başlar. 200 yıllarında Yahudilerin Dini lideri Rabi Yeuda Anasi konuya önemle eğilir ve nesilden nesile aktarılan Yahudi yasa ve geleneklerinin bir araya getirilmesi ile Mişna oluşur.


Yazılı Tora "Tora Şebihtav" ve Sözlü Tora "Tora Şebealpe" bir bütündür ve birbirini tamamlar. Yahudi Alemi’nin dinsel dayanağı olan "Alaha" terimi de Tora ve Talmud'un eseridir ve Sinay Dağı'ndaki anlaşmadan kaynaklanır. Yahudilikte etik ve ahlak kavramları da; Tanrısal sözlerden Sinay Dağı'nda yapılan anlaşmadan esinlenmiştir. Bu nedenden dolayı ahlak kuralları da Tora'nın yasalarına eşdeğer bir öneme sahiptir. Tora'nın etik ve ahlaki değerlerinin büyük bir bölümü Mişna'da "Pirke Avot" kitabında altı bölümde toplanmıştır. "Avot-Babalarımız" isminden de anlaşıldığı üzere baba nasihatleri gibi içtenlikle ve samimiyetle söylenen bu altın sözler hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.


"Pirke Avot" bilgelerimizin yaşamlarından kesitler vererek, tarih boyunca Yahudi ahlaki anlayışının ne derece yüce ve kutsal bir anlayış olduğunu göstermektedir. Bizler de, onların öğrencileri olarak bu yaşanılan zinciri kendi hayatımıza adapte ederek kutsallığın ne olduğunu, insanın insanla ve Tanrı ile ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini, Tanrısal boyut taşıyan öğeleri görme ve yaşamayı öğrenme fırsatına sahip olmaktayız. Sinay Dağı’nda verilen Tanrısal öğretileri alan Moşe peygamberimiz aynı Tanrısal boyutla öğrencisine ve o da gelecek dönemin liderlerine teslim etmiştir. Bizler de bu teslim aldığımız mirası bizden sonraki nesillere teslim etmekle yükümlüyüz. Bu mirasın devam edebilmesi ancak bu öğretileri bilmek ve bu öğretilerle yaşamakla söz konusu olabilecektir.
Pesah ile Şavuot arasında özellikle bu öğretilerin sinagoglarda okunma, yorumlama ve öğrenme geleneği çok eskilere dayalı olup, insanların Tora'nın alındığı gün olan "Şavuot Bayramı"na saf duygu- lar ile girmesini sağlamaktadır. Yisrael oğulları Mısır çıkışından elli gün sonra Tanrı'ya yakın olmaya hak kazandıysa, bizler de bu süreçte, iyi, dürüst ve Tanrı'ya yakın olmak istediğimizi Pirke Avot'taki öğretilerinden dersler çıkararak göstermekteyiz.


Burada dile getirilen öğütler, davranış ve hareketlerimizi insanlık ve Tanrı adına uygun bir şekilde nasıl düzenlememiz gerektiğini gösteren bir dizi kurallardır. Bu kurallar kısa ve keskin bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen, yaşamımızın her anında bizlere rehberlik edebilecek şekildedir.

Rav Naftali Haleva’nın Pirke Avot kitabındaki Önsöz’ünden alınmıştır.