Yahudi halkının 2.000 yıl sürecek sürgün öncesi hayatının  tarih hesaplamaları, Yahudilerin hesaplamalarına göre zaman zaman 150 yıl farklılık gösteren Miladi takvime göre değil, Yahudi takvimi izlenerek hesaplanmıştır.

TARİH OLARAK TORA
Adem'den Noah'a
 Nesil
Noah'tan Avraam'a
 Nesil
   

Tarihi Öğrenmenin Önemi

   

Tarih Olarak Tora

 
İSRAEL MİLLETİNİN DOĞUŞU
İsrael Ailesinin Gelişimi
(290 Yıl)
Mısır'daki Yaşam
(210 Yıl)
   

AVRAAM

 

Avraam'ın Dünyası
Avraam'ın Yolculuğu
Vaad Edilmiş Topraklar

94 Yıl
Genişleme

+

116 Yıl
Kölelik

=

210
Yıl

YİTSHAK

 

Yitshak ve Oğulları

Moşe
On Bela

YAAKOV

 

Yosef
Yosef ve Yaakov'un Oğullarının Birleşmesi

 
YAHUDİ MİLLETİNİN 1000 YILI

SİNAY DAĞI
(1 YIL)

ÇÖLDE
(39 YIL)
İSRAEL TOPRAKLARINDA (850 YIL) İLK
SÜRGÜN
(70 YIL)
İLK SÜRGÜNDEN DÖNÜŞ (40YIL)

Tora'nın Kabulü

Altın Buzağı ve Mişkanın
Kuruluşu

Casuslar ve Moşe'nin Ölümü

Yeoşua ve Vaat Edilmiş Topraklar

Hakimler Dönemi

 

KRALLAR DÖNEMİ

Şaul
David
Çoban ve Savaşçı
David
Şelomo ve I.Bet-Amikdaş’ın Kuruluşu

KRALLARDAN SONRAKİ DÖNEM

Bölünmüş Bir Ulus
Asur İstilası
İsrael'in Sonu ve
I.Bet-Amiktaş'ın yıkılışı

Babil Sürgünü
Pers Devletinde Purim Mucizesi

II.Bet-Amiktaş'ın Kuruluşu

Büyük Meclis

500 YILLIK GERİLEME DÖNEMİ
II. Bet-Amikdaş Dönemi (420Yıl)

•YUNAN DÖNEMİ (180 Yıl)

»Yunan İmparatorluğu
»Yunan Zulmü

•HAŞMONAİM DÖNEMİ (103 Yıl)

»Makabilerin İsyanı ve Hanuka Mucizesi (M.Ö.138)

•ROMA

»Roma İmparatorluğu
»Yuhuda Kralı Herod
»Hillel ve Şamay
»Büyük İsyan
»Yeruşalayim için savaş
»II.Bet-Amikdaş'ın Yıkılışı (M.S. 68)
»Avraam'dan  2.Bet-Amikdaş'ın yıkılışına
kadar kronolojik cetvel

»Bar Kohba İsyanı
SÜRGÜNDEKİ İLK 300 YIL
 
Sürgün Hayatı
»Mişna(M.S.200) ve Talmud'un(M.S.500) tamamlanması
»Hiristiyanlığın Tohumları
»Paul'den Konstantin'e
1000 YIL (M.S. 632 - 1666)
DİNSEL AÇIDAN: PUTPERESTLİKTEN TEK TANRICILIK'A
EKONOMİK AÇIDAN: İMPARATORLUKTAN FEODAL SİSTEME
GEÇİŞ
Mezopotamya'daki Tora Merkezleri Hristiyanlık ve İslam'ın Yayılması Kabala'nın Yaygınlaşması-Farklı Yahudi Cemaatleri
(16.-17. YY)
Sahte Geto Yahudileri Sahte Maşiah Krizi

»Babil Yahudileri »İspanya Yahudileri

»Osmanlı - Türk Yahudileri

Haçlı Sefereleri (1096)
•İftiralar (1144-1215)
Kara Veba(1348/9)
•Hristiyanlığa geçişte zorlama (1390)
Engizisyon (1480)
•Kovulmalar-Sefarad Yahudiliği'nin doğuşu(1492)

Martin Luther

TORA YORUMLARI
•Talmud Yorumu Raşi (1040)
•Sözlü Tora (Mişna)
»Maymodines
•Alaha (Şulhan Aruh)
»Yosef Karo (1488)


•İspanya
•Fransa
•Almanya
Polonya
•İtalya

•Geto Yahudileri (1517)
•Katledilen Yahudiler (1648-1656)

•Sabetay Tsvi (1666)
AYDINLANMA DÖNEMİNDEN İSRAEL TOPRAKLARINA DÖNÜŞ
DİNSEL AÇIDAN : TOLERANSA DOĞRU
EKONOMİK AÇIDAN : FEODAL SİSTEMDEN EŞİT HAKLARA (FRANSIZ DEVRİMİ 1789)
Milliyetçilik hareketleri (19.YY) Yahudi Dünyasındaki Değişimler Antisemitizmin Yükselişi
(19.-20Y.Y)
İsrael'e Topraklarına Dönüş (20.Y.Y)
 
Doğu Avrupa Batı Avrupa
1700'ler 1800'ler

Hasidizm (Polonya)
Baal Şem-Tov

•Misnagdim (Litvanya)
Vilna Gaon

•Din değiştiren 250.000 yahudi
Reform Akımı

Amerika
Yahudiler ve Amerika'nın Kuruluşu
Pale Yerleşimi
Çarlar ve Yahudiler
Amerika'da Yahudi Yaşamı

Kültür ve Tora
•Rabi Samson Rafael Hirş (1851,Almanya)

Antisemitizmin Yüzü

Holokost (1933-1945)

Son Çözüm

Herzl ve Modern Siyonizm (1894-1917)

Britanya Mandası

•Siyonist Kongresi (1897)
•Balfur Deklarasyonu (1917)
•Bölünme Planı (1947)

İsrael'in Doğuşu
14 Mayıs 1948

Arap Saldırıları Göçler
1948 48.......600.000
1956 51.......1.200.000
1967 57.......1.800.000
1973  
1982 1990-1995
1991 600.000

•Diasporadaki Yahudilerle İlişkiler
  »Manevi
  »Politik
  »Finansal

Yahudi Tarihi Mucizesi