Yahudi takvimi, evrensel bir görüşle, insanlığın doğumu ile başlar. Yahudiler şimdi altıncı binyılın sekizinci yüzyılında (2000 yılı) yaşamaktadır. Takvim, Yahudilerin bir ulus haline geldiği zamanla ,en büyük liderleri Moşe'nin doğumuyla, İlk Yahudi Avraam'la ve insanın Tanrı'yı keşfettiği zamanla da başlamaz. Bütün bunlardan daha önemli olan, Tanrı'nın evrensel adam Adam'ı "Kendi görüntüsünde" yarattığı anda başlar. Zaman, kutsallığını sadece Yahudilerden değil, tüm insanlıktan alır. Takvimin kendisi,

Peki ya Milyarlarca Yıl?

Yahudi filozofların çok önce açıkladığı gibi, Yaratılış'ta Tora "günler"den söz ederken, dünya ile güneş arasındaki ilişkiye dayanan 24 saatlik dönemleri kastetmez. Tora güneşin ancak "dördüncü gün" yaratıldığını söyler. İnsan yeryüzünde ortaya çıkmadan önce, biblik "günler" bizim tanımlayacağımız şekilde değildi. Zaman süreleri, dünyanın gelişim sürecindeki aşamalardı.

Bu aşamalar, ilahi görüş açısından, bir "gün" kadar kısaydı ama daha sonra keşfedeceğimiz gibi, gerçekte milyarlarca yıl sürdü. Bu yüzden Yahudiler, arkeologlar ile Yahudi Takvimi arasındaki görünürdeki çelişkiyi sorun yapmaz. Dünya, bizden çok daha yaşlıdır.

Aylık Balayı

Miladi Takvim'de bir yıl 365 gündür. Dünyanın güneş etrafındaki yıllık dönüşü aşağı yukarı bu kadar sürer: 365 gün. Bu çeyrek günlük fark, dört yılda bir Şubat ayını 29 gün yapmak suretiyle telafi edilir.

Yahudilik ise ayları, sözcüğün anlamdaşı gibi, gökyüzündeki aya göre sayar. Yeni ayın "doğuşundan" (Roş Hodeş olarak kutlanır ve kelime anlamı "yeniliğin başlangıcıdır") bir sonrakine kadar geçen zaman yaklaşık 29 gündür. Bir "ay" yılının 365 yerine 354 günü vardır. Bu her yılı öncekinden kısa hale getirir. İlkbaharda kutlanan bayramlar, kısa zaman sonra kışın soğuk günlerine denk gelir.

Yahudilik, gökyüzündeki ayı temel alan bir güneş takvimi izler. Ayları gökyüzündeki ay belirler ancak her yıl eksik kalan on bir gün, 19 yıllık bir çevrimde, yedi kez "artık" bir ay eklenmesiyle telafi edilir. (Fazladan ay, çevrimin üçüncü, altıncı, sekizinci, on birinci, on dördüncü, on yedinci ve on dokuzuncu yılına ilave edilir). Ay ile güneş takvimleri arasındaki çelişki böylece en aza indirilir. Aynı zamanda Pesah'ın (Hamursuz Bayramı) Tora'nın gerektiği gibi, ilkbahar bayramı olmasını sağlar.

On iki Ay - Bazen de On Üç

Yıllar on iki aydan meydana gelir. Adları, Yahudilerin Babil'deki sürgün dönemine uzanır. Bu ayların listesi ve miladi takvimde yaklaşık hangi dönemine denk geldiklerini aşağıda bulacaksınız. (Bu, ay-güneş çelişkilerine dayanarak yıldan yıla değişiklik gösterir).

İbrani Ay Miladi Ay

Yahudi Takvimi Tişri Eylül - Ekim
Heşvan Ekim - Kasım
Kislev Kasım - Aralık
Tevet Aralık - Ocak
Şevat Ocak - Şubat
Adar Şubat - Mart
Adar Şeni (ikinci Adar) Şubat - Mart
(19 yıllık dönemde,artık yıl olan 7 yıl)
Nisan Mart - Nisan
İyar Nisan - Mayıs
Sivan Mayıs - Haziran
Tamuz Haziran - Temmuz
Av Temmuz - Ağustos
Elul Ağustos - Eylül


Yaşasın! İki Yeni Yıl

Yahudi takvimi ile miladi takvim arasında bir büyük fark daha vardır: Miladi takvime göre, sadece bir tane Yeni Yıl vardır. Yahudi takviminin iki Yeni Yıl'ı vardır.

Tanrı Yahudileri Mısır'dan çıkarınca, onlara şöyle emretti: "Bu ay senin için ayların birincisi olacak..."

     Pesah Bayramı'nın kutlandığı Mısır'dan çıkış ayı, İbrani Nisan ayı idi. Bir ulusun, Yahudi halkının doğuşunu hatırlamak üzere, ilk ay olarak anılacaktır. Ancak Tişri, yılın başlangıcı olmayı sürdürür ve insanlığın doğuşunu anar. İki Yeni Yıl çünkü önemli anlar, her yıl hatırlanmalarını gerektirir: Dünya ve Yahudiler, gerçek hayatla iç içe bir yaşam sürdürür; takvimde birlikte var olmaları gibi.