terbiye

Bir okuyucumuz insanları ve özellikle çocuklarımızı disiplin altına almak ile ilgili şöyle bir soru sorar:

“Üç çocuğum var ve yaramazlık yaptıklarında onları disipline etmek istiyorum. Ama bazen bunun özgüvenlerine zarar vereceğini düşünüyorum. Tora sevgiyle terbiye etmek hakkında ne der?”

Rabimiz hepimiz için çok önemli olan bu soruya şöyle yanıt verir.

Atamız Yaakov ölmeden önce çocuklarını kutsar. Çocukların güçlü ve zayıf yönlerini, on iki kabilenin her birinin karakterini tanımlar. Bu kabileler birlikte İsrael ulusunu oluşturur. Yaakov, oğullarını kutsarken, İsrael toplumunun kabileleri arasındaki ilişkiyi de tanımlar. Paylama olarak nitelendirebileceğimiz sözlerini aşağıda okuyalım:

Şimon ve Levi'ye şöyle diyor: "Öfkeniz lanetlidir, çünkü güçlüdür"  Adalet tutkunuz övgüye değer olsa da, şevk çoğu kez muhakeme gücünüzü alt eder.

Yaakov Şimon ve Levi’yi paylar. İlk bakışta onları lanetler gibi görünse de sözlerde bir lanet yoktur. Ancak öfkelerine lanet vardır.  Çocukların hatalarını düzelterek büyümelerine yardımcı olmak ebeveynlerin sorumluluğundadır. Ama onları paylarken onları sevdiğimizi vurgulamaya dikkat etmek gerekir. Sevmediğinizin ve eleştirdiğimizin onların davranışları olduğunu bilmeleri gereklidir.  Uygun ölçüde baharat lezzet katar. Aşırısı, yemeği bozar. 

 

 

*Rav İsak Alaluf'un 5783 Vayeşev Peraşası, Aklımızdan Geçenler bölümünden alınmıştır. “www.aish.com sitesinden yararlanarak yazılmıştır.