Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani ve Dina zaman tüneline doğru çekildiler ve kendilerini kalabalık bir insan grubunun tam ortasında buldular. Herkes çok güzel giyinmişti. Her yerde bayram havası vardı.

 

Dina, "Sanırım önemli bir kutlamanın üzerine geldik" dedi ve yanında duran kıza, "Affedersiniz, neyi kutladığınızı sorabilir miyim?" diye sordu.

Kız, "Mişkan'ın açılışını" dedi ve devam ederek "Çok heyecanlıyım. Mişkan'ın inşası için ben de bağışta bulundum. En sevdiğim kolyemi Mişkan'ın yapımında kullanılması için bağışladım. Peki ya siz ne verdiniz?" diye sordu.

Kız sorunun cevabını bile beklemeden sözlerine devam etti: "Kabile liderleri, en sonda bağışta bulundular. Şöyle ki, herkesin bağışta bulunmasını bekledikten sonra eksikleri onlar tamamlamak istediler. Fakat Moşe getirilen bağışların yeterli olduğunu söyleyince, onlar da az bir bağışla yetinmek zorunda kaldılar. Şimdi ise Mişkan'ın açılışı için sunularını bir an evvel getirmek için acele ediyorlar."

Uzaktan, özenle hazırlanmış altı adet kağnı arabalarının geldiğini gördük. Her biri özenle süslenmişti.

"Bu arabalar ne için?" diye sordu Dani. Ona yakın duran iki Levi aralarında konuşurlarken Dani'nin sorusuna da cevap vermişlerdi: "Bu arabalar çöldeki yolculuk sırasında Mişkan'ı ve Mişkan'ın içindeki kutsal eşyaları taşımak için."

Dina çevresinde olup biteni heyecanla izliyordu. Dani ise zaman tünelinde sonraki yolculuğunu düşünerek, "Belki ben de Bene Yisrael'in çöldeki yolculuğuna katılabilirim!?" dedi.

Şabat Masasına Hikaye

Alçakgönüllülük

Simonya şehrinin önde gelen cemaat üyeleri, Rabi Yeuda Anasi'ye gelerek ondan cemaatlerinin başına geçebilecek gerekli donanıma ve alaha bilgisine sahip, Tora öğretebilecek ve cemaat içinde Yahudi yaşamını düzenleyebilecek bir Rav bulmasını istediler. Bunun üzerine Rabi Yeuda Anasi, onlara Rabi Levi Bar Sisi'yi önerdi.

Simona şehri insanları çok mutlu oldular ve Rabi Levi'yi cemaatlerine liderlik etmesi için davet ettiler. Onun şerefine bir tören hazırladılar ve onu karşılamak üzere görkemli bir sahne kurdular.

Rabi Levi geldiğinde, onu saygıdeğer bir kişi olarak karşıladılar ve ona Alahik bazı sorular yöneltmeye başladılar. Rabi Levi utanmış gözüküyordu; şöyle ki sorulan soruların hiçbirisine cevap verememişti. İnsanlar başka sorular yönelttiler; fakat Rabi Levi sessizliğini korudu.

Şehirin insanları da hayal kırıklığına uğramış gibiydiler ve kendi kendilerine şöyle düşündüler: "Belki de bize gelen bu Rav, alahik konularda güçlü değildir. Gelin, ona biraz da Midraş ve Agada'dan sorular soralım." Bunun üzerine insanlar Rav'a, Agada'dan sorular sordular. Fakat yine bir cevap alamadılar.

"Şimdi ne yapacağız? Kendimize nasıl bir Rav seçtik böyle?", diyerek insanlar getirdikleri Rav konusunda şüpheye düştüler.

Bunun üzerine, cemaat üyeleri tekrar Rabi Yeuda Anasi'nin yanına giderek ona, "Rabi Levi'yi neden bize önerdiniz? Kendisinin hiçbir şeyden haberi yok!" dediler.

Rabi Yeuda Anasi, hemen öğrencisini yanına çağırdı. Rabi Levi geldiğinde ona, şehirde sorulan soruların aynısını sordu.

Bu sefer, orada bulunan herkesin şaşkın bakışları arasında, Rabi Levi sorulara açık ve net bir şekilde bir bir cevap verdi. Cemaat üyeleri bu sefer, Rabi Levi'nin Alaha ve Tora konularında ne kadar uzman olduğunu gördüler.

Rabi Yeuda Anasi, Rabi Levi'ye, "Tüm bu soruların cevabını biliyorsan, neden insanlara cevap vermedin?" diye sordu.

Rabi Levi gülümsedi ve açıkladı: "Şehre girdiğim zaman, insanlar bana büyük bir saygı gösterdiler. Benim için bir tören hazırladılar, hatta bana özel bir sahne kurdular. Bana gösterilen bu saygı, egomun yükselmesine sebep oldu ve kibir yüzünden bildiğim tüm Tora'yı unuttum. Şimdi Rav'ımın önünde tüm alçakgönüllülüğüm ile dururken, tekrar Tora çeşmesinden içebilir, bana sorulan sorulara cevap verebilirim."

Pozitif Mitsvalar

Tsedaka

Devarim 15:8 "Elini ona kesinlikle açmalısın"

Tsedaka kelimesi genellikle bağışta bulunmak olarak tercüme edilir. Fakat Tsedaka birine karşı iyi olmak, iyilik yapmak anlamını da taşır.

İbranice'de Tsedaka kelimesi, ‘Tsedek' yani dürüstlük ve doğruluk kelimesinden türemiştir.

Bizler cömertçe vermek üzere emredildik.

Bu şekilde bizler, sadece kibarlık değil; aynı zamanda doğru olanı da yapmış oluruz.

Sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın cömertliği sayesindedir! Bu yüzden, bizden daha az şanslı olanlara destek olmak doğru bir davranıştır.

Hatta fakir bir kişi bile Tsedaka vermekle yükümlüdür. Küçük bir yardım bile olsa, ihtiyaçlı diğer insanlara yardım elini uzatmalıdır.

Resimli Peraşa

  • Koen bu bedduaları parşömene yazar ve yazıları acı suyun içinde siler. Daha sonra kadına bu lanet getiren acı suyu içirecek ve kadın suçluysa lanet getiren su onun bedeninin içine girince acılığa neden olacaktır. (Naso 5:23-24)
  • Bir adam ya da kadın Tanrı adına perhiz yapmak üzere nazirlik vaadinde bulunup kendini ayırırsa ...Tanrı adına perhiz yaptığı süre boyunca hiçbir insan cesedinin yakınına gelmemelidir. (Naso 6:2-6)
  • Aaron'a ve oğullarına şöyle konuş: ‘Bene Yisrael'i şu şekilde mübarek kılacaksınız - Tanrı seni mübarek kılsın ve korusun. Tanrı, Kutsal Varlığı bile seni aydınlatsın ve sana letafet bahşetsin. Tanrı, Yüzü'nü sana doğru kaldırsın ve senin için barış tesis etsin.' (Naso 6: 22-26)
  • Moşe arabaları ve sığırları alarak onları Leviler'e verdi. Arabaların ikisini ve sığırların dördünü, işlerine uygun olarak Gereşon oğullarına verdi. Arabaların dördünü ve sığırların sekizini de işlerine uygun olarak Merari oğullarına verdi...Keat oğullarına ise araba ve sığır vermedi, çünkü kutsal eşyalar ile ilgili iş onların üzerindeydi; bunları omuzları üzerinde taşımaları gerekiyordu.(Naso 7:6-9)
  • Başkanlar, meshedildiği günde, Mizbeah'ın hizmete açılış korbanlarını getirdiler. Başkanlar bu korbanlarını Mizbeah'ın önüne yakınlaştırdılar. Tanrı Moşe'ye, ‘Mizbeah'ın hizmete açılışı için korbanlarını, her gün bir başkan getirecek' dedi. (Naso 7: 10-11)

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın