rav alaluf

"Behukotay peraşası Tanrı'nın İsrael oğullarına Tora ve mitsvot izlemeleri durumunda vermeyi garanti ettiği ödüllerle başlar. Raşi bu cümleyi açıklarken sadece mitsvot değil aynı zamanda Tora öğreniminin bu ödülleri hak etmede önemli olduğunu vurgular. Peraşanın başında yer alan "im behukotay telehu - kanunlarımca yürürseniz" ifadesi aynı zamanda "amelut baTora - Tora için uğraşıp didinen" insan tipine de gönderme yapmaktadır.

Tanrı ödüllerini sayarken öncelikle maddi ödüllerle başlar. daha sonra “venatati şalo.m baarets – toprağa barış vereceğim” derken olayı biraz daha maneviyata çevirir. Bizce Tora öğrenimi ve mitsvot izlenmesine verilen en anlamlı ödül bir yerde huzur ve barış içinde yaşayabilmektir ki bu da ancak Tanrı’nın oraya barış vermesi ile mümkün olur.

Gerçekten de Tora öğreniminin doğal sonuçlarından bir tanesi oraya barış gelmesidir. Bunun nedeni de çok karmaşık değildir. Tora öğrenen bir insan önceliklerini ve odaklanması gerekenleri yeniden düzenler. Bir kişi Tora öğreniminin içine girince hayat görüşü gelişir ve değişir. Bazı sorunlar önemli olmaktan çıkar. Prestij ve onur peşinde koşmaz ve kendisini daha alçakgönüllü bir hayata hazırlar. Bunların doğal sonucu olarak da kendi içinde ve etrafında barış hakim olur.

Dükkanında ve ofisinde çok hızlı ve dolu bir gün yaşayan iş adamını düşünelim. Bir dakika bile durmadan canhıraş bir şekilde çalışan bu iş adamı her müşteri ile yakından ilgilenmektedir. Çünkü her birinden farklı bir yarar beklemektedir.  Aklı sadece kazanacağı paradadır. Bu da başka bir şeye odaklanmasını engellemektedir.  O kadar ki biri kendisine kötü bir söz söylese veya başına bir şeyle vursa buna dahi dikkat etmeyecek kadar farklı şeyler düşünmektedir. Bu iş adamının sadece parayı düşünmesi onu kendi içinde bir barıştan bile alıkoyar.

Ancak birçok Tora bilgininin ortak bir şekilde dile getirdiği gibi hem Tora hem de işiyle ilgilenen kişi maddi açıdan kendini rahatlatırken manevi açıdan da ruhunu beslemek ve doyurmak için harekete geçer. Bu hareket onda birçok zararlı alışkanlığı ve sorunu da ortadan kaldırır. Hem kendisine hem de yakınındakilere karşı davranışı değişir. Bu değişiklik onda hem rahatlama hem de huzur sağlar. Kendi içinde barışı tesis eden bir kişi etrafında daha rahat buna erişebilir.

Tora öğrenenler ve bu yolda ilerleyenler de kendi aralarında veya başkalarıyla tartışmalar yaşayabilirler. Hatta yeşiva dediğimiz öğrenim evleri bu gün dahi karşıt görüşlerin hararetle savunulduğu yerlerdir. Ancak Tora öğrenimine kendini vakfetmiş kişi kendisinden farklı fikirlerin olabileceğini kabul ederek onlara saygı duymayı öğrenen kişidir. Karşısındakini dinlemeyi bilen, fikrine saygı duyan ve her zaman “emet” dediğimiz gerçeğin peşinde koşmayı bilen kişi tartışma ve hatta kavgaların sonunda bile karşısındakiyle el sıkışacak durumu yaratmayı bilen kişidir. Bu gün en fazla ihtiyaç duyduğumuz ancak bir türlü karşılaşamadığımız Tora öğrenen kişi profili işte bu şekilde barışı hakim olacak özelliklere sahiptir.

Tora’yı almaya ve içselleştirmeye hazır olduğumuz bu günlerle Rabi Akiva’nın yirmi dört bin öğrencisinin akıbetinin neden olduğunu anımsamak ve kendimizi buna göre eğitmek son derece önemlidir.