Topragın kurallarıTubişvat, Mişna’da (Roş Aşana 1:1) yazdığı gibi ağaçların yılbaşıdır.

Tubişvat, hahamlarımız tarafından, teruma, maaser, orla gibi tarımsal kuralların yılbaşısı olarak ilan edilmiştir. 

Sorumluluğu Öğretmek 

Tora’nın bizlere uymamızı emrettiği tarımsal kurallar, kişiliğimizi şekillendirmek ve sahip olduğumuz mal varlıklarımızı olumlu amaçlara kullanmamızı öğretmek için eğitici bir unsurlardır. Sadece Yisrael’de uygulamakla yükümlü olduğumuz bu kurallar ile dünyada eşi benzeri olmayan Yisrael Toprakları’nın kutsiyetini vurgulamış oluruz. 

Şimdi ise bu kuralların ne olduklarını görelim. 

TERUMA:

Tarladan elde ettiğimiz ürünlerin bir bölümünü ayırırız. Bu ayırdığımız paya Teruma denir. Teruma kutsaldır, kim tarafından ve nasıl yeneceği hakkında çeşitli kuralları vardır. 

MAASER:

Maaser mitsvası ise tarla ürünlerinin onda birinin ayrılıp Levilere verilmesini gerektirir. Maaser mitsvası, Teruma gibi yılda bir defa yapılır. Maaser mitsvasının başka çeşitleri de vardır; örneğin, Leviler’in Yisrael’den aldıkları onda birlik maaserden tekrar onda bir ayırmalarıdır. Buna da Terumat Maaser denir. Her üç yılda bir fakirlere verilen ve sadece Yeruşalayim’de yenmesi gereken maasere maaser ani – fakirlerin maaseri denir.  Tüm bu kurallar günümüzde, henüz Bet Amikdaş tekrardan inşa edilmediği için geçici olarak geçerliliklerini yitirmişlerdir. Ancak günümüzde hala geçerliliğini kaybetmeyen ve insanın gelirine kayıp değil, sadece bereket getiren tek bir maaser kalmıştır ki, o da maaser kesafim – parasal maaserdir. Maaser kesafim – parasal maaser aylık kazançtan onda birini yardım kurumlarına veya Tora öğreten kurumlara bağışlanır. 

ORLA:

Orla mitsvası ekilen bir ağacın meyvelerinden ilk üç yıl boyunca faydalanmamızı yasaklayan çok özel bir mitsvadır. 

ULUSAL GELİŞİM 

Tora’nın uymamızı emrettiği bu tarımsal kurallar, Yahudi milletinin rolünü bireysel ve ulus olarak benliğimize işlerler. Bu sayede diğerlerinin rolünü takdir ettiğimiz gibi, bizler de aynı şekilde Tanrı’nın bize verdiği bereketten ihtiyaç sahibi kişilere vererek sorumluluğumuzu yerine getiririz.  Bu da bütün bir millet olarak güçlenmemizi sağlar.

BİREYSEL GELİŞİM 

Tora’nın emrettiği tarımsal kuralları layıkıyla uygulayabilmek kuvvetli bir irade gerektirir. Bir çiftçiyi düşünün – aylardır toprağını kazıyor, ürünlerini ekiyor, sürüyor, suluyor ve tam aylar sonra sabırla beklediği ürünlerine kavuşacakken, ondan faydalanamıyor. Öncelikle kendisi kadar şanlı olamayan ihtiyaç sahiplerini düşünmesi gerekiyor. 

Böylece Tora, çiftçinin kendisine bahşedilen ürünlerin kendi alın teriyle kazandığı hatasına düşmesini engellemektedir. 

Tubişvat bayramında her ne kadar tarımsal kuralların yılbaşısı olarak ilan edildiyse de, tarımsal işlerle uğraşmayan bizler için de günlük hayatımızda çok kuvvetli bir mesaj içermektedir. Hepimiz işimize gitmekte ve para kazanmak için ter dökmekteyiz. Ancak bu kazancın kaynağı nedir? Yaptığımız başarılı projeler ve atılımları kendimiz mi yaptık, yoksa tüm bu başarıyı yöneten Birisi mi var? Tubişvat işte bize bu sorunun cevabını vermektir – Tubişvat Sameah.