soru cevap

Soru: Tubişvat nedir ve adının anlamı nedir?

Cevap: Tubişvat tarımsal kuralların başlangıcını kutladığımız bir bayramdır. Tubişvat kelimesinin anlamı sayısal değerinden gelir; Tet (9) + Vav(6)=15’tir. Tubişvat da böylece Şevat ayının 15’i anlamına gelir. Ayrıca tahannunim dualarını söylemeyiz.

Soru: Tubişvat’ta ne yapılır?

Cevap: Okullarda bütün gün boyunca meyvelerle ilgili eğitimler, oyunlar oynanır. Özellikle Yisrael topraklarının yüceltildiği buğday, zeytin, hurma, kuru veya yaş üzüm, incir, nar ve arpa meyveler yenir. Bazı geleneklere göre ise berahaların, teilim dualarının, Şir Aşirim’den şarkıların söylendiği Seder düzenlenir. 

Soru: Tubişvat bayramını kış mevsiminde ağaçların yapraklarından yoksun olduğu bir dönemde kutlamamızın nedeni nedir? 

Cevap: Ağaçların yılbaşısını yapraklarıyla ve meyveleriyle dolu bir dönemde kutlamamız gerektiği mantıklı bir bakış açısı olabilir. Ancak Tubişvat’ın, gözle görülmeyen, derin anlamları vardır.  Öncelikle yağmurların toprağı ve ağaçları suya doyurması, ağaçların artık topraktan su almayı bırakıp, kendi öz suları ile beslenmeye başlamaları, 15 Şevat tarihinde başlar. Böylece ağacın vereceği meyveler şekillenmeye başlamışlardır. Tora insanı, anlam dolu gelişiminin ve başarılarının meyve verebilmesi zaman aldığı için ağaca benzetir. 

Soru: İnsan ağaca mı benzetilir? Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz? 

Cevap: Tora ve Peygamber Yirmiyau insanı ağaca benzetmiştir. Hem insandan, hem de ağaçtan doğru şekilde faydalanabildiğimiz takdirde, sahip oldukları o muazzam potansiyelin meyveleri ortaya çıkmaya başlar. Bir ağaç insanlara ve diğer ağaçlara değişik yollardan yardımcı olabilmesi için her türlü tamamlayıcı parçaya aittir. Aynı şekilde insanlar da kendilerine verilen yetenekler ile diğerlerine yardımcı olabilirler.  

Aynı şekilde Kabala’ya göre Tubişvat’tan, kurtuluşumuzun geldiği Roş Hodeş Nisan’a tam kırk gün vardır. Yahudilikte 40 gün yeniden başlangıcı simgeler; dünya tüm günahlarından temizlenmiş ve 40 gün boyunca Noah gemide kalmıştır. Moşe Rabenu 40 gün boyunca göğe yükselmiş ve Tora’yı bizlere indirmiştir. Bizler de sonu kurtuluş ayı olan Tubişvat’ın hem bireysel hem de toplumsal olarak kurtuluş getirmesini diliyoruz.