Talmud Tora Çoçuk PeraşasıŞalom LeKulam,

Herkese merhaba, 

Bu hafta tam da kendimi iyi yönde geliştirmeye, kızıp insanlara bağırmamaya karar vermişken, herkes beni kızdırmayı başardı.

Anneme, “Kendimi bu kadar çok geliştirmek isterken, neden özellikle şimdi tüm bu sinir bozucu durumlar karşıma çıkıyor?” diye sordum.

Annem, "Bu iyiye işaret" dedi ve ekledi, "Kendimizi iyi yönde geliştirmek istediğimizde, içimizdeki kötü dürtü, Yetser Ara, şaşkına döner ve bizi sınamaya çalışır. Dolayısıyla bu durum bize doğru yolda olduğumuzu ve zorlukların üstesinden gelebilmek için çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğini öğretir."

Annemle aramızdaki konuşmaya kulak misafiri olan babam, "Bak Dani, sana bir örnek vereyim" dedi ve ekledi, "Yaakov, Esav'dan kaçmak için Haran'a gitmiş; orada Lavan'ın yanında yaşamıştı. Yaakov, Lavan'ın yanında geçirdiği yıllarda çok kez sınandı ve zorluklarla karşılaştı. Fakat Yaakov bir an bile mitsvaları yerine getirmekten vazgeçmedi. Bu da onu daha yüksek bir düzeye taşıdı. Bu bağlamda, Tanrı da ona, "Yisrael" adını verdi. Bu isim

Yaakov'un önemli ve saygın bir kişi olduğuna işaretti."

Artık, yaşadığım sınavların daha iyi birisi olabilmem için bir yol olduğunu anladım ve hiç bir şeyin beni yıldırmasına izin vermeyecektim. Farklı durumlar karşısında, başkalarına karşı duyduğum kızgınlığın üstesinden gelebileceğimi umuyorum.

Şabat Şalom, Dani

Şabat Masasına Hikaye

Tanrı'nın sözü sözdür!

Şimon ve Reuven değerli bir Rav'ın karşına çıktılar ve çocuk sahibi olabilmek için onun duasını istediler. Rav, Şimon ve Reuven'e duasını verdi ve onlara bir sene sonra çocuk sahibi olacaklarına dair vaatte bulundu.

Bir sene geçti. Reuven'in bir bebeği oldu fakat Şimon hala bir çocuk sahibi olamamıştı. Bunun üzerine Şimon, tekrar Rav'ı görmeye karar verdi ve ona şikayette bulundu, "Lütfen bana ikimiz arasındaki bu ayırımcılığın nedenini açıklayabilir misiniz? Ben ve Reuven, sizi aynı zamanda ziyarete geldik ve duanızı aldık. İkimize de çocuk sahibi olacağımıza dair söz verdiniz. Reuven'in bir yıl sonra bir bebeği oldu; ama benim olmadı!"

Bunun üzerine Rav, Şimon'a, "Sana çocuk sözü verdikten sonra ne yaptın?" diye sordu.

Şimon, "Özel bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

Rav bu sefer Reuven'i yanına çağırdı ve ona, "Sana çocuk sözü verdikten sonra ne yaptın?" diye sordu.

Reuven, "Hemen koşup çocuk için bir puset satın aldım" diye cevap verdi.

Rav, "Şimdi anlaşıldı" dedi ve devam etti, "Reuven ona verdiğim sözün gerçekleşeceğine içtenlikle inandı ve bu nedenle şüphe etmeden hemen gidip çocuk için bir puset aldı. Fakat Şimon sen, hiçbir şey yapmadın, sadece bekledin. İşte bu yüzden, sana verdiğim söze inanmak için doğumu beklemek zorundasın."

Buradan çıkarılacak ders, eğer Tanrı sana bir vaade bulunmuşsa, ona inanmak için vaadin gerçekleşmesini bekleme! Puseti satın almak için acele et!

Bu mesaj bu haftanın peraşasında da verilmektedir.

Vayetse ve Vayişlah peraşalarında nefes kesen dramatik bir hikaye anlatılmaktadır. Yaakov evinden ayrılıp tehlikelerle dolu Haran'a gitti. Yolda Tanrı Yaakov'a "Seni her gittiğin yerde koruyacağım" derken Yaakov'u koruyacağına dair söz verir.

Yaakov, 20 yıl boyunca yalancı Lavan'la baş ettikten sonra, 400 savaşçıyla ona yaklaşan Esav ile karşılaşmak üzereydi. Kardeşinin onu öldürmek isteyebileceğini biliyordu. Kendini ve ailesini mücadeleye hazırladı. Yaakov Tanrı'nın ona vaadini unutmamıştı ve her zaman onun yanında olacağına ve onu koruyacağına dair inancı tamdı.

Nitekim iki kardeş karşılaştıklarında Esav Yaakov'a zarar vermedi. Bu bağlamda, Tora bize şu mesajı vermektedir: Eğer Tanrı bize bir vaade bulunmuşsa, puseti satın almak için beklemeye hiç gerek yoktur!

Pozitif Mitsvalar

Devarim 10:20 "Gerektiğinde sadece Tanrı'nın İsmi'yle yemin et"

Mahkeme sırasında, davalıdan ayağa kalkması istendiğinde, davalı avukat ve hakim tarafından defalarca sorguya tutulur.

Davalı, suçlu olmadığına dair mahkeme heyetini ikna etmek için uğraşır. Hakim, davacıya gerçeği söylediğine dair yemin etmesini ister.

Davalı, yemin etmek için elinde tutmak üzere kutsal ve önemli bir objeyi seçer. Davalı bununla, mahkeme heyetini etkileyebileceğini umar.

Bet Din - Yahudi mahkemelerinde de, Yahudi bir davalıdan, gerçeği söylediğine dair yemin etmesi istenebilir. Bu durumda davalıdan, yemini Tanrı'nın adıyla yapması istenir.

Resimli Peraşa

  • Yaakov çok korktu... Beraberindeki halkı, davarı, sığırı ve develeri iki kampa böldü... Yaakov dua etti: "Ey Atam Avraam'ın Tanrısı ve Babam Yitshak'ın Tanrısı! Lütfen beni kardeşim Esav'ın elinden kurtar... Elindekilerden bir miktarı Esav'a hediye olarak verdi. (Vayişlah 32:8-14)
  • Yaakov yalnız kalmıştı. Bir yabancı ortaya çıkıp onunla şafak sökene kadar güreşti. (Vayişlah 32:25)
  • Yaakov gözlerini kaldırdı ve Esav'ı gördü. Yanında 400 adamla yaklaşıyordu. Çocukları, Lea, Rahel ve iki kadın hizmetkar arasında böldü. (Vayişlah 33:1)
  • Rahel öldü ve Efrat Bet Lehem yolunda gömüldü. (Vayişlah 35:19)

SORU CEVAP

Soru CevapYandaki üç resim neye işaret eder?

İpucu: Vayişlah 32:8-14

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın