Talmud Tora Çoçuk PeraşasıŞalom Haverim,

Hanuka tatili için size de çalışma kitapçığı verdiler mi?

Aslında Hanuka'da öğrenip kendimi geliştirmeye devam edeceğim için mutluydum; ta ki soruların zor olduğunu görene kadar. Peraşa ile ilgili soruları anlamamıştım ve matematikte, bazı problemleri nasıl çözeceğimi bilemiyordum.

"Öff, bu çok zor" diye şikayet ettim. Bunun üzerine, ablam Dina, bana destek olup yardım edebilmek için yanıma geldi. "Zor zamanlar özellikle kişinin kendini geliştirebilmesi için fırsattır."

"Bunu da nereden çıkardın?" diye sordum. "Zorluklar belki de pes edilmesi gerektiğine işarettir."

Dina, dikkatimi Mikets peraşasına çekerek, "Yosef için Mısır'a köle olarak gitmek hiç de kolay bir durum değildi. Fakat bu durum onun kendini geliştirmesine ve sonunda da başarılı olmasına neden oldu; şöyle ki Yosef Mısır'da Paro'dan sonraki en önemli kişi oldu. Tanrı, Yosef'e zorluklar karşısında durabilme gücü verdi ve sonunda gözyaşları ile ektiğini sevinçle biçti.

"Hey, bu kitapçıktaki sorunun cevabı" diye atıldım ve sorunun cevabını yazmaya başladım. "Aslında, gerçekten de panik olacak bir durum yoktu ve Baruh Aşem, Tanrı'nın yardımlarıyla tüm soruların cevaplarını bulmayı başardım."

Şabat Şalom, Dani

Şabat Masasına Hikaye

Şamaş'ın Sırrı

Nisim Rahamim, İstanbul'da yaşamış eğitimli ve başarılı bir doktordu. Öyle ki, padişahın bile özel doktoruydu. Zaman içerisinde ikisi arasında bir dostluk kurulmuştu ve bu vesile ile padişah ara sıra Nisim Rahamim'i evinde ziyaret ederdi.

Bir keresinde padişah bir Hanuka akşamı Nisim Rahamim'in evine ziyarete geldi. Evde Hanukiya'nın ışıkları yanıyor, aile bireyleri masanın çevresinde oturmuş birlikte sevivon oynayıp sufganiyot yiyorlardı.

Oyun Padişah'ın ilgisini çekince o da onlarla birlikte Sevivon oynamaya başladı; çok kısa bir süre içinde de bir sürü çikolata kazandı. Sevivon'un üzerindeki 4 harf padişahın ilgisini çekince, Nisim Rahamim'e bu harflerin ne anlama geldiğini sordu.

Cevabını aldıktan sonra, padişah bu sefer de Hanukiya'nın neden yakıldığı ve niçin sekiz mum yakıldığı ile ilgilendi.

Nisim Rahamim Padişaha, Haşmonayim'lerin Helenlere karşı savaşını ve yağ mucizesini anlattı. Tüm bunlar padişahın merakını daha da uyandırdı ve Nisim'e sordu, "Eğer Hanuka'da sekiz mum yakılıyorsa, diğerlerinden daha yüksekte olan şuradaki mum nedir? ‘Şamaş'ın sırrı nedir?" diye sordu.

Nisim Rahamim, açıklamaya çalıştı, "Hanukiya'nın mumları kutsal olduğu için ışığından faydalanılamaz. Fakat Şamaş'ın ışığından yararlanılabilir. Bu bağlamda, Şamaş'tan, diğer mumları yakmak için faydalanılır." Bu cevap padişahı tatmin etmedi ve aldatıldığı konusunda kuşkuya düştü. Bunun üzerine, Padişah Nisim Rahamim'den üç gün içerisinde kendisini tatmin edecek bir cevap ile geri dönmesini istedi. Padişah, "Bana bu mumun sırrını söyleyeceksin!" diye buyurdu.

Nisim endişe ve korku içinde sokakta yürürken, padişaha ne cevap vereceğini düşünüyordu. Birden tanımadığı bir adam Nisim Rahamim'in karşısına çıktı ve yolda ona eşlik etti.

Nisim Rahamim ve adam birlikte bir süre sohbet ettiler. Nisim adamın bilgisinden etkilenince onu evine davet etti ve ona padişahın cevabını duymak istediği sorudan bahsetti. "Belki sen bana Şamaş'ın sırrını söyleyebilirsin? Padişaha ne cevap verebilirim?" diye sordu.

Misafiri sakin bir ses tonuyla Nisim Rahamim'e, "Tabi ki size yardımcı olmaya çalışırım" diye cevap verdi ve ekledi: "Hanukiya'daki Şamaş, bir liderin karakterini sembolize eder. Şamaş, öncüdür; alevin tutuşması için gereken kıvılcımdır. O, diğerlerini arkasından sürükler. Dünyayı tek başına aydınlatamayacağını bildiği için, diğerleri ile yardımlaşma içindedir. Her bir mumun pozitif yönlerini bilir ve özellikle bu yönlerini ortaya çıkartır. Böylece, sadece kendi için değil, tüm dünyanın yararına çalışır."

Misafir sözlerini tamamladığında, Nisim Rahamim çok mutluydu. Artık padişaha vereceği ve onu etkileyeceğini düşündüğü bir cevabı vardı. Nisim Rahamim, misafirine teşekkür etti ve ikisi ayrıldılar.

Pozitif Mitsvalar

Vayikra 22:32 "Bene Yisrael'in arasında Kutsal kılınmalıyım"

Yağmurlu bir gündü ve Yael yapacak bir şey bulamıyordu.

Annesi, "Bir fikrim var" dedi. "Eski aile albümlerimizi getirip, sana büyük büyük babalarımızın hikayesini anlatacağım."

Yael, bu fikre çok sevindi ve heyecanla, "Evet anlat" diye atıldı.

Yael saatlerce annesi ile oturup hiç sıkılmadan annesinin ona anlattığı hikayeleri dinledi; ta ki annesi albümü kapatana kadar. Yael annesinin anlattığı hikayelerden çok etkilenmişti ve bu hikayeleri annesinden duyduğu için de kendini özellikle şanslı hissediyordu.

Annesi Yael'e, "Söz bir başka sefere sana hikayenin geri kalanını da anlatacağım" dedi.

Yahudi toplumunun birer ferdi olarak bizler de, çok köklü ve zengin bir Yahudi geçmişine sahibiz.

Böyle bir geçmişe sahip olmak ve Tanrı'nın bizlerin yanımda olduğunu bilmek çok özel bir duydu.

Bu bağlamda, bizler de yaşam tarzımızla ve hareketlerimizle her zaman Tanrı'ya olan sadakatımızı göstermeli O'nu kutsal kılmalıyız! 

Resimli Peraşa

  • İki tam yılın bitiminde Paro bir rüya gördü... Çirkin ve cılız olan inekler, güzel ve şişman olan yedi ineği yediler. (Mikets 41:1-4)
  • Bir daha uykuya daldı ve ikinci kez rüya gördü... Cılız başaklar, dolgun olan yedi başağı yuttular. (Mikets 41:5-7)
  • Paro Yosef'i Mısır'ın üzerine Baş vezir olarak atadı! (Mikets 41)
  • Tıpkı Yosef'in söylediği gibi, yedi kıtlık yılı başladı. (Mikets 41:54)
  • Yosef'in kardeşleri geldikleri zaman onun önünde yüzüstü yere eğildiler. (Mikets 42:6)
  • Aradılar... Ve kadeh Binyamin'in çuvalında bulunmuştu. (Mikets 44:12)

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın