Omer ve ToraOMER KORBANI

Omer dönemi adını Bet Amikdaş döneminde sunulan özel bir korbandan alır.

Yeni mahsul arpa ile Omer adlı Minha korbanını getirmek Tora'nın 613 mitsvasından biridir. Tora Omer mitsvasını şu sözlerle emreder: "Tanrı Moşe'ye konuşarak (şöyle) dedi: Size vermek olduğum Ülke'ye geleceğiniz ve hasadını toplayacağınız zaman, hasadınızın ilk omerini Koen'e getirmelisiniz." (Emor 23:9-10)

Omer mitsvasının temelinde, Tanrı'nın her yıl aksatmadan yeni ürünler bahşettiği gerçeğine dikkati çekmek vardır. Buna bağlı olarak, henüz hiç yemeden önce, elde edilen ilk ve en iyi üründen bir kısmını Tanrı'ya adamak, Tanrı'nın bu yakınlığının hak edildiğini gösteren bir davranıştır ve Tanrı bu sayede ürüne daha çok bereket verecektir. Bu, yarattıklarının sadece iyiliğini isteyen Tanrı'yı da memnun eden bir davranıştır. Bu emir özellikle Pesah'ın ikinci günü için verilmiştir. İlk gün verilmemesinin nedeni, bayram sevinciyle hasat sevincini birbirine karıştırmamaktır.

OMER - HERŞEYİN KAYNAĞI TANRI

Omer korbanının sunulması ekilen, biçilen tarladan toplanan ürünlerin insanın kendi gücüyle, kendi elleriyle meydana getirdiğini düşünmemesini sağlar. Tora, Omer mitsvasını emrederken, insanın sahip olduğu tüm gücünü Tanrı'dan aldığını öğretmek istemektedir. Bunu da, uzun ve yorucu bir ekme ve biçme döneminin ardından hasattan elde ettiği en değerli ilk ürününü Tanrı'ya vererek her şeyin Tanrı'dan olduğunu kabul ederek yapar. İnsan tarlasından topladığı arpaların en değerlisi olan ilk arpayı Tanrı'ya bağladığı zaman, bu ilk arpa tüm tarlanın bir yansımasıdır ve bu sayede tüm tarla Tanrı'ya bağlanmış ve kutsanmış olur (Sifte Hayim).

OMER'İN SAYILMASI

Tora Pesah'ın ikinci gecesinden itibaren Şavuot'tan önceki geceye kadar kırk dokuz gün boyunca Omer sayılmasını emreder. Omer saydığımız bu günler Şavuot bayramında tekrardan alacağımız Tora için önemli bir hazırlık dönemi anlamı taşır.

Tora Omer sayımını şu sözlerle emreder: "Yedinci haftanın (bitiminin) ertesi gününe - ellinci güne - kadar sayacaksınız. (Bu ellinci günde) Tanrı Adı'na yeni bir Minha korbanı getirmelisiniz (Emor 23-16).

Tora sadece günleri değil, haftaların da sayılmasını şu sözlerle emreder: "Kendine yedi hafta sayacaksın. Orağın olgun başaklarda (kesime) başlamasından (itibaren) yedi hafta saymaya başla. (Ree 16-10)"

İlk bakışta Tora'nın Pesah ile Şavuot arasındaki günleri saymamızı emretmesi biraz garip. Pesah ile Şavuot arasındaki özel bir dönemde bulunduğumuzu bilmemiz yeterli değil mi? Neden her günü birer birer saymak zorundayız?

Bunun cevabı için Rambam'a (More Nevuhim 3:43) başvuruyoruz.

"Şavuot Tora'nın Veriliş bayramıdır. Tora Yahudi'nin hayatının, günlerinin uzamasının kaynağıdır. Bu yüzden Tora'nın Verilişi'ni onurlandırmak ve yüceltmek için bir önceki bayramdan başlayarak, bir insanın sevdiğini gelmesini beklediği ve gelmesi için günler, hatta saatler saydığı gibi kırk dokuz gün boyunca Omer'i sayarız."

Böylece Omer günlerini sayma mitsvası Şavuot bayramının ve Tora'nın verilişinin öneminin altını çizmiş olur. Bir şey için sayıyor olmak, ona verdiğimiz önemi, duyduğumuz özlemi gösterir. Ancak insanlar önemsedikleri veya özledikleri bir şeye kavuşmayı bekledikleri zaman kaç günün kaldığını sayarlar. Ancak bizler, Omer'i sayarken hangi günde olduğumuzu sayıyoruz.

İnsan özel bir günü beklediği zaman, aradaki günlerin hiçbir önemi yoktur. Mesela insan elli gün sonra büyük bir hediyeye sahip olacak ise, aradaki günlerin çabucak geçmesini umut eder. Aradaki bu günler onu hediyesinden hala uzakta olduğunu hatırlatan günlerdir. Bir gün geçtiğinde, "hala 49 gün kaldı" diye düşünür insan. Ancak Sefirat Aomer'de durum farklıdır. Bu 50 gün insanın kendisini Tora'yı almaya hazırladığı kutsal bir dönemdir. Kendi karakterini düzeltmek için çalıştığı, her gün karakterine yeni bir tuğla eklediği dönemdir. Bu yüzden bizler de her gün kaç gün kalmak yerine kaçıncı günde olduğumuzu sayıyoruz (Rabi Şimşon Pinkus - Nefeş Şimşon).

Bu açıklama bizlere bir soruyu daha beraberinde getirir. Neden İsrael Halkı'nın Tora'yı aldığı ve bu nedenle en önemli bayramı olan Şavuot bayramına haftalar anlamına gelen Şavuot adını veriyoruz?

Yahudi takvimindeki bayramlar sadece geçmişi andığımız törenlerden ibaret değillerdir. Tersine, her yıl bayramın ilk kez gerçekleştiği anda göklerde İsrael Halkı için uyanan merhamet, sevgi ve yüksek manevi güçler tekrardan uyanır. Tora Pesah bayramında İsrael Halkı'nın özgürlüğüne kavuştuğunu anlatır. Bu nedenle göklerde her yıl 14 - 22 Nisan tarihleri arasında özgürlüğe kavuşabilme güçleri aynen Mısır'da ortaya çıktığı gibi yeniden ortaya çıkar. Bu nedenle Pesah bayramında, maddi veya manevi özgürlüğüne kavuşmak isteyen, bunun için dua eden herkes yılın diğer dönemlerinde çok daha zor elde edebileceği bu gücü, bu günler arasında ortaya çıktığı için çok daha kolay elde edebilecektir. Diğer bir örnek ise Sukot bayramıdır. Tora Sukot bayramında - Vesamahta Behageha - Bayramında mutlu olacaksın - emrini vermektedir. Bu nedenle Sukot Bayramı'nda göklerdeki beraha kanalları mutluluk elementleriyle dolar ve Sukot boyunca mutluluk berahasına kavuşmak isteyen, bunun için dua eden kişi, yılın diğer dönemlerinden çok daha kolay sahip olacaktır.

Aynı formülü Şavuot bayramı içinde uygulayalım. Tanrı 2448 yılında İsrael Halkı'na Tora'yı verdi.

Talmud (Şabat 88) anlatırken şöyle der, "Tüm doğa sessizliğe büründü, hatta melekler bile uçmadı, dünya yaratılışından itibaren bu anı bekliyordu ve bu sayede yaratılışı tam anlamıyla tamamlanacaktı. Moşe halka indi ve Tora'yı isteyip istemediklerini sordu, halk da Naase ve Nişma - Yapacağız ve dinleyeceğiz dediler."

İsrael Halkı Şavuot bayramında Naase ve Nişma - henüz anlamadan bile yapacağız, sonra ne yaptığımızı anlarız diyebilecek seviyeye yükseldiler. Her sene Şavuot bayramında da insan, eğer bunun için dua ederse ve isterse bu seviyeye yükselebilir.

İşte tüm bunlar Sefirat Aomer döneminin önemini bizlere açıklar. İnsan sabahleyin yatağından kalkıp kala gidip Tora'ya sahip olamaz. Karakterini düzeltmesi, Tanrı'yla ve insanlarla olan ilişkilerini düzeltmesi gerekir. Bunun için birçok cemaatte bu günlerde Pirke Avot öğrenme geleneği vardır. Pirke Avot içerdiği etiksel mesajlarla bizlerin daha iyi bireyler olmamıza yardımcı olur. Pesah ile Şavuot arasındaki haftaların bu denli önemli olmalarından dolayı Tora'yı aldığımız bayrama, bizleri Tora'ya hazırlayan ve haftalar anlamına gelen Şavuot denir.

Tüm bunları özetlemek gerekirse; Omer korbanı ile her şeyin Tanrı'dan geldiğini, Yahudi takvimindeki bayramların tarihsel anılar olmadıkları, tersine her sene tekrar gerçekleşen manevi tecrübeler olduğunu ve Pesah ile Şavuot arasındaki dönemin Tora'nın alınmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını gördük.

Tora'nın alınmasına en iyi şekilde hazırlanabilmemiz ve hem insanlar, hem de Tanrı ile aramızdaki ilişkileri en iyi düzeye çıkartabilmemiz dileğiyle - Amen.