taanitMısır'daki on belanın sonuncusu olan Behorların ölmesi anısına tutulan oruçtur. Bilindiği gibi bu bela sırasında Bene-Yisrael pesah korbanının kanını kapı pervazlarına sürmüş ve Tanrı bu evlerin üzerinden atlamıştı. Pasah da atladı anlamındadır.

Bu oruç Erev Pesah'ta tutulup akşam Pesah kiduşu ile kesilir. Bu oruç isminden de anlaşılacağı gibi yalnızca Behor erkekler tarafından tutulur. Ancak herhangi bir mitsva için yapılan yemekle bazı oruçlar bozulabilir. Örneğin Berit Mila 'dan sonra verilen yemek veya Talmud'un bir bölümünün öğrenilmesi bitiminde verilen yemek. Bu yüzden cemaatin Ravları belirli bir Talmud bölümünü öğrenmeyi bu günde bitirerek bir yemek verirler. Orada bulunan her Behor son bölümü dinledikten sonra orucunu bozabilir.

Her sene Hahambaşılık tarafından, hangi sinagoglarda uygulanacağı bildirilmektedir.