İlk PartiAhaşveroş'un tahtının inşasının tamamlanması ve başkentin Şuşan'a zorunlu (!) bir şekilde taşınması, Ahaşveroş'un krallığının üçüncü yılına rastlar.

Bu olaylar onuruna Ahaşveroş büyük bir kutlama şöleni düzenlenmesini ister.

Bu, Ahaşveroş'un tahtının inşasının tamamlanması ve başkentin Şuşan'a zorunlu (!) bir şekilde taşınması, Ahaşveroş'un krallığının üçüncü yılına rastlar. Bu olaylar onuruna Ahaşveroş büyük bir kutlama şöleni düzenlenmesini ister. Bu parti gerçekte, Ahaşveroş'un bir "halkla ilişkiler" manevrasıdır. İmparatorun ilk amacı, yeni taşındığı Şuşan şehrinin halkına kendini sevdirmektir. Halktan hiç kimseyi mensup olduğu aile ile etkileyemeyeceğinin bilincindedir. Bu sebeple, elindeki en iyi silahları, servet, ihtişam ve bonkörlüğü kullanmaya karar verir. İşte bu parti, asıl amaca ulaşmak için bu silahları kullanabileceği bir fırsattır. Parti iki aşamalı gerçekleşir. İlk parti, ülkenin Şuşan'dan uzak bölgelerinin yerel yöneticileri için verilir. Bu kişilerin her şeyden memnun kalmaları büyük önem taşımaktadır; çünkü merkezi yönetimden uzakta olduklarından, Ahaşveroş onların üzerindeki hakimiyetini, ancak kendisine saygı gösterdikleri takdirde kurabilecektir. Bu şölenin ardından, imparator bu kez tüm Şuşan sakinleri için bir parti düzenler. Bu ikinci parti, sosyal sınıf ya da zenginlik gözetilmeksizin, tüm Şuşan yaşayanları içindir. Ahaşveroş halkına, herkesin isteğini yerine getirmeye çalışan nazik ve cömert bir kral olduğunu göstermek istemektedir. Partinin en önemli özelliği, herkese istediği her şeyin verilmesidir. Yemekler en iyi altın ve gümüş kap kaçakta sunulmakta, kaplar bir kez den fazla kullanılmamaktadır. Ahaşveroş herkesi, istediği her şeyin yapılmasını sağlayarak mutlu etmeye gayret etmektedir. Partinin amacı bu iken, yakında tanışacağımız Kraliçe Vaşti'nin, istediği şekilde davranmak istemesinin sonucu olarak öldürülmesi de ilginç bir tezattır.

Ahaşveroş'la aynı sırada, eşi Kraliçe Vaşti de kadınlar için bir parti vermektedir. Vaşti'nin geçmişi, Ahaşveroş'unkinden önemli bir yönden farklıdır: Vaşti kraliyet kanına sahiptir ve Babil İmparatoru Nevukadnetsar'ın ailesinden gelmektedir. Ahaşveroş'un tahtla ilgili iddiasının tek dayanağı da zaten budur ve hem Ahaşveroş hem de Vaşti bunu bilmektedir. Parti sırasında, Vaşti, Ahaşveroş'un, sahip olduğu mevki sebebiyle etrafına hava basma amacında olduğunu ve başkalarının kendisine saygı göstermelerini sağlamayı da başardığını görür. Bunun yanında, kocasının egosunun da gittikçe güçlendiğini ve kendisine verilen onuru gerçekte hak ettiğini düşünmeye başladığını da fark eder. Kocasının gittikçe şişen egosunu gören Vaşti, artık buna dayanamaz ve imparatorluğu yöneten çiftten hangisinin gerçekten asil olduğunu Ahaşveroş'a hatırlatmaya karar verir. Normal şartlarda bir kraliçe, gururunun doruğundayken kocasını küçük düşürmeye cesaret edemez. Zira bir kralı böylesi bir anda sinirlendirmek kesin ölüm demektir. Ancak Tanrı bu düşünceleri Vaşti'nin aklına sokarak, bu yönde davranmasını sağlamıştır.

Vaşti kendi partisini verirken, saraydaki herhangi bir salonu değil, sırf (187 gündür parti veren ve karşılığında durmadan methiye alan) Ahaşveroş'a nispet olması için, Kralın özel salonunu, yani normalde yetkili olmayan hiç kimsenin giremeyeceği bir yeri seçmiştir. Vaşti, bu şekilde Ahaşveroş'a bir şekilde üstünlüğünü gösterme amacındadır. Bu salonun başka bir özelliği de, Ahaşveroş'un verdiği partinin gerçekleştiği salonun hemen yanında olmasıdır. Ahaşveroş'un partisine katılan erkekler, yan taraftan kadınların sesini duyunca en güzel kadınların hangi milletten çıktığına dair hararetli bir tartışmaya girerler. Bazıları Pers'li kadınların, bazıları ise Maday kadınlarının daha güzel olduğunu iddia ederler. Ahaşveroş ise, kendisinin "en iyi" olduğunu gösterme sevdası ile Kasdim kökenli olan karısı Vaşti'nin, en güzel kadın olduğunu halka duyurur. Kalabalığın cevabı basittir: "Kanıtla!"

Kanıt için de, partiye katılan herkes, Vaşti'yi, üzerinde sadece kafasındaki taç olmak üzere görmek ister. Normal şartlarda, Ahaşveroş'un böylesi bir isteği yerine getirmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ancak İmparator artık gururunun doruğundadır ve şarabın da etkisiyle, bunun bu şekilde devam etmesini istemektedir. Partinin kuralı herkesin, istediği her şeyi almasıdır; Ahaşveroş'un gerçekten cömert bir kral olduğunu ancak bu şekilde anlayacaklardır. Kabul etmemesi durumunda ise, partideki herkes onun bir yalancı olduğunu düşünecek ve davetlileri etkilemek için vermiş olduğu bunca uğraş çöpe gidecektir. Bu sebeple hemen Vaşti'ye haber göndererek, üzerinde sadece tacı olmak üzere erkekler partisine gelmesini emreder.