Yeni Bir BaşbakanSaray çevresinde asayiş sağlandıktan sonra Ahaşveroş Aman'ı başvezirlik konumuna yükseltir.

Bunun yanında kral, saray sınırları içindeki tüm personelin, Aman'ı gördüklerinde eğilmeleri konusunda bir emir verir. Bu şekilde, Aman egosunu tatmin etmek istediği herhangi bir zaman, saray kapısına doğru ilerleyecek ve kendi önünde eğilen bir grup insan görerek mutlu olacaktır.

Aman, kendisine verilen bu konumu, kendi putperest inancı yönünde kullanmak ister. Bu amaçla, elbisesinin bir yerine küçük bir put koyarak, önünde eğilen herkesin aynı zamanda bu puta eğilmesini de sağlar. Herkes bu kurala uyar; bir kişi hariç...

Mordehay sürekli olarak saray girişinde olduğu için Aman'la devamlı karşılaşmaktadır. Kapıda görevli muhafızlar, Mordehay'ı Aman'a eğilmesi konusunda uyarsalar da, Mordehay bu sözleri kulak arkası eder. Aman başlangıçta Mordehay'ın bu tavrını fark etmez. Fakat daha sonra etraftakiler bunu kendisine söyleyince, bu konuda emin olmak ister. Bu amaçla, Mordehay'ın önünden, kendisini görmemesinin imkansız olacağı bir şekilde geçer; fakat Mordehay'da bir hareket yoktur. Mordehay Aman'ı görmezden gelmeye bile çalışmamaktadır. Gözlerine bakmakta ve yerinde sabit bir şekilde durmaktadır. Aman Mordehay'a karşı inanılmaz bir öfkeye kapılır. (Bu örnek, Aman'ın da oldukça onura aç bir kişi olduğunun bir göstergesidir. Sadece bir kişinin bile kendisine, istediği şekilde saygı göstermemesine katlanamayacak bir karaktere sahiptir.) Aman bunu Mordehay'a ödetmeye karar verir. Kısa bir araştırma sonucunda Mordehay'ın bir Yahudi olduğunu öğrenir. Bene-Yisrael ile Amalek milleti arasında Mıysır çıkışından beri süregelen düşmanlık da ağır basınca, Aman en tatlı intikamın, sadece Mordehay'ın öldürülmesiyle değil, tüm Yahudilerin ortadan kaldırılmasıyla alınabileceği sonucuna varır.

Aman, varmak istediği sonuca ulaşmanın, Ahaşveroş'un onayından geçmesi gerektiğini bilmektedir. Bu onayı alabilmenin en güzel yolu da, kralın hazinesine önemli bir katkıda bulunmaktır. Aman öncelikle planının sebebini Ahaşveroş'a sunar: "Herkesin uyduğu kanunları tanımayan ve imparatorluğa saçılmış bir şekilde yaşayan bir millet var. Kralın kanununa saygı göstermiyorlar; bu sebeple kral için, böylesi bir halktan kurtulmak, yapılacak en uygun harekettir." Aman devam ederek, kralın bu fikri beğenmesi halinde, kraliyet hazinesine 10.000 gümüş sikke bağışlayacağını belirtmeyi ihmal etmez. Ahaşveroş üzerinde mührünün bulunduğu yüzüğünü çıkararak Aman'a verir ve uygun gördüğü şekilde davranabileceğini söyler. Aman bunun üzerine Yahudiler için en uğursuz ayın ne olduğunu düşünür ve Moşe Rabenu'nun 7 Adar tarihinde öldüğünden yola çıkarak, Adar ayında bir gün tespit etmeye koyulur. Buna göre 13 Adar'da Pers İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan tüm Yahudiler öldürülecektir.