Yalniz kralVaşti'nin idamından sonra Ahaşveroş'un öfkesi diner. Güzel karısını hatırladıkça üzüntüsü gittikçe artmaktadır. Hizmetkarları, kralın bu ruh halini görünce kendisine bir fikir verirler. Buna göre, imparatorluktaki güzel kadınlar araştırılacaktır.

İmparatorluğun her bölgesinde, bu genç kızları toplayıp Şuşan'a göndermekle görevli kişiler atanacaktır. Hepsi Şuşan'a geldiği zaman da kendilerine özel kozmetikler sağlanacak, kendilerini hazırlamaları için zaman tanınacak ve sonrasında da aralarından, kralın en çok hoşuna giden kız seçilerek yeni kraliçe olacaktır.

Ahaşveroş, herhangi bir tavsiyeye ihtiyaç duyduğu durumlarda, bilge ve güvenilir bakanlarına ya da danışmanlarına gitmesine karşın, Ahaşveroş kanunu, kendisi ile ilgili her kararı da kendisi vereceği yönünde değiştirdikten sonra, bu kişiler kendisine yaklaşma konusunda çekinmeye başlamışlardır. Zira Ahaşveroş'un ruh hali pek parlak değildir ve kendisini sinirlendirmenin, anında idamlarına yol açacağından korkmaktadırlar. Çünkü artık sığınacakları bir mahkeme kurulu da kendilerini kurtaramayacaktır.

Durum böyle olunca kralı düzenli olarak gören kişiler, buna mecbur olan, içki sorumlusu, garsonlar, yazıcılar, temizlikçiler ve özel isteklerini yerine getiren hizmetkarlardan ibarettir. Elbette bu kişiler, bakan ya da danışmanlarla aynı entellektüel düzeyde olmaktan çok uzaktırlar. Kralın, artık güzel bir eşe sahip olmamaktan dolayı üzüntülü olduğu sonucuna varırlar. Kafaları daha derin şeyleri düşünmeye müsait olmadığı için de, kendilerine göre en basit çareyi Ahaşveroş'a sunarlar: Bir güzellik yarışması! Ahaşveroş'un asıl danışmanlarından tavsiye istemesi durumunda, alacağı önerinin bundan farklı olacağı bir gerçektir. Bilge kişilerin vereceği tavsiyede, her ne kadar güzellik önemli bir faktör olsa da, öncelik, asalet ve biraz da zeka özelliklerine ait olacaktır. Ancak korku içindeki danışmanlar çevrede dolaşmamaktadırlar ve bu sebeple öneri basit hizmetkarlardan gelecektir. Ahaşveroş bu öneriyi yerinde bulur.

Bu kararın önemli bir sonucu vardır: Yeni kraliçenin seçiminde tek faktör güzellik olmasa, (birazdan tanışacağımız) Ester'in seçilme ihtimali hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Eğer kraliçelik için asalet gibi bir özellik ön şart olmuş olsa, Ester hiçbir şekilde Ahaşveroş tarafından seçilemeyecek, bu sebeple de Yahudilerin, sarayda, ihtiyaç duydukları zaman kendilerini kurtaracak kimsesi olmayacaktır. Ahaşveroş'un tavsiyeyi basit hizmetkarlardan alması ve bunu kabul etmesi, Ester için kraliçelik yolunu açtığından, başlı başına bir mucizedir.