surprizAhaşveroş Aman'a, söylediklerini, saray kapısında oturan Mordehay için (taç hariç) harfiyen uygulamasını emreder.

Tek detayı bile atlamayacaktır. Ahaşveroş Aman'ı acele ettirdiği için, baş vezir geliş maruzatını bildirecek fırsat bulamaz. Çaresiz, kralın söylediğini yerine getirir. Aman'ın kızı, saraydan kraliyet kıyafetleri giydirilmiş bir kişinin, kralın atıyla dolaştırıldığını ve birinin de bu atı çektiğini duyar. Ailecek bekledikleri haberin ulaştığı fikrine kapılır. Düşüncesine göre, Mordehay, idamına giderken Aman'ı son bir kez onurlandırmaktadır. Çorbaya katkıda bulunmak isteyerek, eline bir kova pislik alır ve yüksek bir yere çıkarak, atlının ve çekicisinin gelişini bekler. Tam altından geçerken de, kovadakileri, atı çeken kişinin üstüne, Mordehay olduğunu düşünerek boşaltır. İleride, kurbanının aslında babası olduğunu öğrenecek ve intihar edecektir.

Aman Mordehay'ı şehirde dolaştırır ve ardından Mordehay saray kapısına geri döner. Aman, evine döndüğünde ruh hali pekiyi değildir. Ayrıca kokmaktadır. Ailesine ve arkadaşlarına, olanlardan bahseder. Nereden geldiğini bilmediği pisliklerden temizlenir. Evdekiler, kralın önünde Mordehay'ın dostlarından biriyle atışıp atışmadığını merak ederler. Acaba kral Mordehay'ı haklı bularak Aman'a böyle bir ceza mı vermiştir? Aman ortada bir anlaşmazlık olmadığını ve Mordehay'ın onurlandırılmasını, kralın şahsen istediğini anlatır. Evdekiler, Ahaşveroş'un Mordehay'a bu onuru vermesinin iyiye işaret olmadığını ve bu işte Yahudiler'in Tanrı’sının parmağı olduğunu söyleyerek, Yahudiler yükselmeye başladıklarında düşmanlarının da düşmeye başlayacaklarını hatırlatırlar. Aman'a, Mordehay'a verilen onurun, basit bir rastlantı olmadığını ve Aman'ın başarısız olacağına dair bir işaret olduğunu söylerler.

Planının ters teperek, asılanın Aman olabileceğinden endişe eden ailesi, Aman'a, Mordehay'ı asmak amacıyla dikmiş olduğu darağacını indirmesini tavsiye ederler. Fakat Aman bu sözlere kulak asmayacaktır. Mordehay'a verilen onurun bir rastlantı olduğundan ve endişelenecek hiçbir şeyin olmadığından emindir. Darağacını indirmeyi reddeder. Aman'ın ailesi, kararını bir kez daha gözden geçirmesi konusunda kendisini uyarırlarken, kralın ulakları, Aman'ı, Ester'in sahiplik ettiği davete götürmek üzere gelirler. Neredeyse geç kalacağı için, aceleyle partiye götürülür.