Son TangoEster artık Aman'la yüzleşmeye hazırdır. Tanrı'dan beklediği mesajı almıştır.

Mordehay'ın onurlandırılması pahasına Aman'ın küçük düşmesi, bir anlamda, Yahudileri kurtarmaya çalışma zamanının gelişini müjdelemektedir. Ahaşveroş Ester'den isteğini sorar ve bu kez cevabını alır.

Ester krala, mensup olduğu milletin, yok edilmek, öldürülmek ve yıkılmak amacıyla satıldığını söyler. Ahaşveroş böyle bir harekete cesaret edenin kim olduğunu sorar. Cevabı verirken, Ahaşveroş'a çevrili olan parmağı, o anda gelen bir melek tarafından, Aman'a doğrultulur. Ester Tanrı'ya, Ahaşveroş'un gözünde lütuf bulma amacıyla ettiği dualara o denli yoğunlaşmıştır ki, sadece Ahaşveroş'u düşündüğünden, parmağı da istem dışı bir şekilde krala çevrilmiştir. Bu sebeple Aman'ı tanımlamak amacıyla ağzından "sıkıntı veren bir düşman" kelimeleri çıktığı sırada parmağı hala Ahaşveroş'u göstermektedir. Yahudilerin kaderinin, kendilerini kralın önünde temsil eden Ester'e bağlı olduğu böylesi bir anda, Ester, ölümüne yol açabilecek bir hareket yapmaktadır. Ester'in elini doğru yöne çevirme amacıyla gelen melekle ilgili mucize, Ester ve tüm halkın, kurtuluşun eşiğine gelindiği bu anda yok olmasını engellemiştir. Ester'in, görevinde başarıya ulaşmasının gerçek sebebi, Şuşan kentindeki halkın içten yaptığı Teşuva ve dualardır.

Kendisine yönelik suçlamayı duyan Aman korkuyla titremeye başlar. Ahaşveroş'un öfkesi, Aman'ın böylesi bir işe cesaret edebilmesi sebebiyle alevlenir. Sinirini yatıştırmak için bahçeye çıkar. Doğrusu Aman'ı öldürmek istememektedir ve öfkesini dindirmeye çalışarak başka bir çözüm bulacağını ummaktadır. Ancak dışarı çıktığında sarayın bahçesindeki ağaçları kesmekte olan bazı adamlar görür. (Gerçekte melek olan) Bu adamlara, ağaçları kesebileceklerini kimin söylediğini sorduğunda, "Aman" cevabını alınca Ahaşveroş'un öfkesi iyice artar ve Aman'la yüzleşmek için hemen partinin verildiği salona geri döner.

Ahaşveroş dışarıdayken Aman, Ester'in oturduğu kanepenin önünde yere kapanmış affedilmek için yalvarmaktadır. Kralın geri geldiğini duyduğu zaman hemen ayağa kalkmayı dener ama bir melek gelerek ayağa kalkmaya çalıştığı sırada onu Ester'in oturduğu kanapeye doğru iter. Ahaşveroş şoktadır: Aman, Ahaşveroş'a rağmen kraliçeye tacizde bulunmaktadır!

Yine de Ahaşveroş henüz Aman'ın ölmesine karar vermemiştir. Ancak Ahaşveroş'un danışmanlarından (ve Midraş'ın belirttiğine göre Eliyau Anavi'den başkası olmayan) Harvona, Aman'ın Mordehay için hazırlamış olduğu darağacını Ahaşveroş'a göstererek şu sözleri söyler: "İşte, Aman'ın, Kral için iyi konuşan Mordehay için yaptığı 50 Ama (~ 48 cm) yüksekliğindeki darağacı Aman'ın evinde duruyor." Fakat Ahaşveroş, Harvona'nın bu cümlesindeki virgülleri kendi kafasında değişik yerlere yerleştirince, söylenenleri yanlış anlar. Harvona'nın sözleri, Ahaşveroş'un anladığı şekliyle, kral için bir şoktur: "İşte, Aman'ın Mordehay için yaptığı ve (bunu yaparken) 'kral için de iyidir' şeklinde konuştuğu 50 Ama yüksekliğindeki darağacı Aman'ın evinde duruyor." Aman'ın Mordehay'dan sonra ağaca kendisini asmayı istediği şeklinde bir sonuca varan Ahaşveroş, hemen Aman'ın kendi hazırlamış olduğu ağaca asılmasını emreder.

Evet; Aman şanssız bir günündedir. Ancak olayların geneline bakıldığında, Aman'ın bir anlamda kendi sonunu hazırladığı görülecektir. Aman ilk olarak, kralın kendisi ile ilgili kararları verebileceği şeklindeki kanun konusunda Ahaşveroş'u ikna etmiştir. Kral, kendisinin de bir şekilde taraf olduğu bir davada karar yetkisine sahip olmasa, Aman'ın davası bir yargı kuruluna gidecek ve büyük ihtimalle de ölüm cezası çıkmayacaktır. Bunun yanında, normalin üstünde yüksekliğe sahip bir darağacı dikmiş olmasa, Harvona bunu Ahaşveroş'a kolayca gösteremeyecek, Ahaşveroş belki söylenenleri yanlış anlamayacak, Aman için ölüm kararı çıksa bile bu denli çabuklukla uygulanmayacak ve af dilemek için süreye sahip olacaktır. Harvona'ya, darağacını Ahaşveroş'a kolayca gösterebilmesinin tek sebebi, Aman'ın Mordehay asılırken tüm şehrin şahit olmasını istemesi ve bunun için aşırı yüksek bir darağacı dikmesidir. Ve son olarak, Aman'ın sadece, karısının, darağacını indirmesi yolundaki önerisine kulak asmış olması durumunda, darağacı orada bulunmayacaktır. Aman'ın inadı kendi sonunu getirmiştir.